NYHETER OCH ARKIV

FCEI rapporterar i sina meddelanden om aktuella ärenden om etiskt hållbar idrott. FCEI:s meddelanden gäller frågor om rättvis idrott både nationellt och internationellt.

I meddelandearkivet finns våra pressmeddelanden sedan 2010. I och med organisationsförändringen 2016 är meddelandena i arkivet meddelanden från Finlands Antidopingkommitté ADK fram till 2016 och från och med 2016 meddelanden från FCEI.

Post feed illustration

På ytan nu

Idrottsföreningarna fick egen guide för att främja rättvis tävlan

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI har publicerat en guide som stöder idrottsföreningarnas arbete för att främja rättvis tävlan som en del av idrottsorganisationernas ansvarsprogram. Man vill göra Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan med sina verksamhetsmodeller till en del av föreningarnas vardag. Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan innehåller färdiga verksamhetsmodeller för antidopingverksamhet och bekämpning […]

Prov från torkat blod ger dopingövervakningen mer möjligheter

FCEI är med i Sjundeå Cup

FCEI utförde över 3 000 dopingkontroller under 2022

Nyheter

Över 2 000 finska tävlingsidrottare berättar: Mycket bra inom idrott – ingripandet i osakligt bemötande bör utvecklas

FCEI undersöker idrottares erfarenheter inom tävlingsidrott

De viktigaste ändringarna i WADA:s Förteckning över förbjudna substanser och metoder för 2022

FCEI utförde planenligt nästan 2 600 dopingkontroller under 2020

FCEI publicerade resultaten från trakasseriundersökningen – För att motverka trakasseri krävs mod att förändras och ingripa

FCEI iakttar myndighetsdirektiven om dopingövervakning

Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2020

KAMU-läkemedelssökningen nu även som svenskspråkig mobilapp

Internationella cykelunionen UCI förbjöd tramadol vid tävlingar

FCEI övergår till att använda laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset