NYHETER OCH ARKIV

FCEI rapporterar i sina meddelanden om aktuella ärenden om etiskt hållbar idrott. FCEI:s meddelanden gäller frågor om rättvis idrott både nationellt och internationellt.

I meddelandearkivet finns våra pressmeddelanden sedan 2010. I och med organisationsförändringen 2016 är meddelandena i arkivet meddelanden från Finlands Antidopingkommitté ADK fram till 2016 och från och med 2016 meddelanden från FCEI.

Post feed illustration

På ytan nu

FCEI är med i Sjundeå Cup

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI är med i Finlands största handbollsturnering Sjundeå Cup. Omkring 6 000 handbollsvänner förväntas vara på plats i turneringen. FCEI erbjuder Sjundeå Cups idrottare, tränare, lagledare, klubbar och åskådare en utmärkt möjlighet att bekanta sig med rättvist spel och ren idrott.

FCEI utförde över 3 000 dopingkontroller under 2022

Över 2 000 finska tävlingsidrottare berättar: Mycket bra inom idrott – ingripandet i osakligt bemötande bör utvecklas

FCEI undersöker idrottares erfarenheter inom tävlingsidrott

Uusimmat

De viktigaste ändringarna i WADA:s Förteckning över förbjudna substanser och metoder för 2022

FCEI utförde planenligt nästan 2 600 dopingkontroller under 2020

FCEI publicerade resultaten från trakasseriundersökningen – För att motverka trakasseri krävs mod att förändras och ingripa

FCEI iakttar myndighetsdirektiven om dopingövervakning

Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2020

KAMU-läkemedelssökningen nu även som svenskspråkig mobilapp

Internationella cykelunionen UCI förbjöd tramadol vid tävlingar

FCEI övergår till att använda laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset

Teemu Japisson blir ny generalsekreterare för FCEI

Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2019