FCEI

FCEI ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland. Dessutom förstärker FCEI etik inom idrotten i samarbete med andra aktörer och stimulerar och deltar aktivt i debatter.

SUEK logo

FCEI

FCEI arbetar kompromisslöst för fair play och ren idrott. Tillförlitligt, rättvist och tillsammans. Rent spel är bäst!

Lähikuva biljardista

Verksamhet

Syftet med verksamheten är att försvara ren idrott, trygghet och rättvist spel, förbättra idrottens rykte, skydda idrottsaktörer, förstärka etik inom idrott och garantera rättvisa och ärlighet inom idrott.

Antidoping toiminan laboratorio

Bakgrund

FCEI inledde sin verksamhet år 2016 och Finlands Antidopingkommitté ADK fungerade som dess föregångare. Den första antidopingorganisationen i Finland grundades år 1984.

Tyhjän tilan täytekuva

Byrå

På byrån för FCEI arbetar proffs på idrottsetiska frågor. Byråpersonalen betjänar i alla frågor som rör rättvist spel och ren idrott.