Lähikuvaa nyrkkeilystä

Forskning

FCEI producerar eller inleder utredningar och undersökningar. Utifrån dem produceras information för hela idrottssamhället och de samhälleliga aktörerna till stöd för det etiskt hållbara beslutsfattandet.

SUEK laboratorio

Forskningsverksamhet

Syftet med forskningsverksamheten är att skapa en allt tryggare och etiskt hållbarare idrottskultur med hjälp av omfattande och tvärvetenskaplig forskningsverksamhet.

Undersökningar och utredningar

Undersökningen Trakasserier inom den finländska tävlingsidrotten utredde om trakasserier förekommer inom tävlingsidrott: vilka typer av eventuella trakasserier har förekommit och vilka har gjort sig skyldiga till eventuella trakasserier. Undersökningen genomfördes år 2020.

I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.