Lähikuvaa nyrkkeilystä

Forskning

FCEI producerar eller inleder utredningar och undersökningar. Utifrån dem produceras information för hela idrottssamhället och de samhälleliga aktörerna till stöd för det etiskt hållbara beslutsfattandet.

SUEK laboratorio

Forskningsverksamhet

Med hjälp av en omfattande och tvärvetenskaplig forskningsverksamhet producerar FCEI information som kan utnyttjas vid skapandet av en allt mer trygg och hållbar idrottskultur. Forskningsämnen inriktas på, utöver allmänna idrottsetiska frågor, våra verksamhetsområdens innehåll och mål samt intressentgruppers behov av information.

Undersökningar och utredningar

FCEI:s uppgift är att främja och förstärka etik inom idrott, och i detta är forsknings- och utredningsverksamheten ett centralt medel.

I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.