Lähikuvaa nyrkkeilystä

Forskning

FCEI producerar eller inleder utredningar och undersökningar. Utifrån dem produceras information för hela idrottssamhället och de samhälleliga aktörerna till stöd för det etiskt hållbara beslutsfattandet.

SUEK laboratorio

Forskningsverksamhet

Syftet med forskningsverksamheten är att skapa en allt tryggare och etiskt hållbarare idrottskultur med hjälp av omfattande och tvärvetenskaplig forskningsverksamhet.

Undersökningar och utredningar

FCEI:s uppgift är att främja och förstärka etik inom idrott, och i detta är forsknings- och utredningsverksamheten ett centralt medel.

I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.