I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.

Maiden lippuja tuulessa

Forskningsinstitut

FCEI har ett nära samarbete med olika forskningsinstitut och utnyttjar deras kompetens i att genomföra och utveckla forskningen om idrottsetiska frågor.

Lue lisää
Maiden lippuja tuulessa

Universitet

Universiteten är en viktig samarbetspartner för FCEI:s forskningsverksamhet.

Lue lisää
Maiden lippuja tuulessa

Specialidrottsförbund

Specialidrottsförbunden har en viktig roll i främjandet av ren idrott och etiskt hållbar verksamhet och i befästningen av antidopingregelverk hos idrottsaktörer.

Lue lisää