I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.

Maiden lippuja talvisella säällä

Specialidrottsförbund

Specialidrottsförbunden har en viktig roll i främjandet av ren idrott och etiskt hållbar verksamhet och i befästningen av antidopingregelverk hos idrottsaktörer.

Läs mer