Yhteistyössä

Urheilun eettisten asioiden edistäminen kuuluu meille kaikille. Yhteistyö takaa jokaiselle urheilutoimijalle eettisesti kestävän urheilukulttuurin.

Maiden lippuja talvisella säällä

Tutkimuslaitokset

Sivu päivitetään alkuvuoden aikana.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Yliopistot

Sivu päivitetään alkuvuoden aikana.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Lajiliitot

SUEK tekee tiivistä yhteistyötä urheilun lajiliittojen kanssa myös tutkimustoiminnassa. Lajiliitot ovat aktiivisesti mukana urheilun yleisiä eettisiä asioita koskevissa selvitys ja tutkimushankkeissa. Näin vahvistetaan laaja-alaisesti urheilun eettistä pohjaa. SUEK on tehnyt vuodesta 2018 lähtien lajiliittojen toimeksiannosta selvityksiä lajien parissa mahdollisesti tapahtuvasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä sekä kiusaamisesta  Näiden selvitysten tarkoituksena on ollut kartoittaa, ilmeneekö lajien […]

Lue lisää