Säännöt

Antidopingtoiminta perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat sitoutuvat noudattamaan. Kansainvälisissä ja kansallisissa säännöstöissä on määritelty muun muassa dopingrikkomukset ja niiden seuraamukset.

Suomen kannalta tärkeimpiä näistä ovat Maailman antidopingsäännöstö ja siihen perustuva Suomen antidopingsäännöstö. Säännöstöjen taustalla ovat UNESCOn antidopingsopimus ja Euroopan neuvoston dopingin vastainen sopimus, jotka Suomen eduskunta on hyväksynyt.

Dopingrikkomusten käsittely

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta ratkaisee, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena ja määrää tarvittaessa seuraamukset.

Dopingrikkomuksesta tuomittu seuraamus voi olla varoituksesta neljän vuoden urheilun toimintakieltoon, mikäli kyseessä on ensimmäinen rikkomus. Toimintakiellon kattavuus on laaja, koska se on käytännössä maailmanlaajuinen ja kieltää toiminnan kaikissa niissä urheilulajeissa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Maailman antidopingsäännöstöä.

Euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti Suomessa on järjestetty oikeusapua dopingrikkomuksista epäillyille urheilijoille ja tukihenkilöille. Oikeusapujärjestelmän toimijana on Urheiluoikeuden yhdistys, joka saa siihen rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lainsäädäntö

Antidopingsäännöstöjen lisäksi myös lainsäädännöllä on Suomessa säädelty dopingia, ei kuitenkaan sen käyttöä. Rikoslaissa on kriminalisoitu dopingaineiden valmistus, maahantuonti ja levittäminen sekä hallussapito levittämistarkoituksessa.

Joissakin maissa myös dopingin käyttö on kriminalisoitu esimerkiksi osana urheilupetoslainsäädäntöä. Myös Suomessa on käyty tähän liittyvää keskustelua, jossa käytön kriminalisointi ei koskisi kuin huippu-urheilua ja liittyisi urheilijan tarkoitukseen hankkia itselleen taloudellista tai vastaavaa etua. Lainsäädännön kehittämisellä voitaisiin tehostaa entisestään dopingvalvontaa, koska se antaisi myös poliisille tutkintakeinoja, kuten vaikka ratsiat ja takavarikot.

Säännöstöt ja standardit

Antidopingtoiminta perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat sitoutuvat noudattamaan.

Lue lisää

Dopingrikkomusten käsittely

Toimenpiteet dopingrikkomusasioissa on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä. Sen mukaan rikkomusepäilyt käsittelee ensin Antidopingasioiden kurinpitolautakunta.

Lue lisää

Urheilijan oikeusapu

Urheiluoikeuden yhdistyksen oikeusapujärjestelmän kautta voi saada itselleen oikeudellisen avustajan dopingrikkomusepäilyn käsittelyyn.

Lue lisää

Kurinpitopäätökset ja urheilun toimintakiellot

Urheilun toimintakielto ulottuu kaikkialle maailmaan ja koskee kaikkia antidopingsäännöstön alaisia urheilulajeja.

Lue lisää
Maiden lippuja tuulessa

Lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset

Dopingin käyttö ja levittäminen on Suomessa kiellettyä urheilun sisäisten kansainvälisten ja kansallisten säännöstöjen mukaan, jotka pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin.

Lue lisää
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.