Epäasiallinen kohtelu

Urheilussa on viime vuosina ollut esillä useita tapauksia, joissa on esiintynyt epäasiallista kohtelua sekä erilaisia syrjinnän ja häirinnän muotoja. SUEKin tehtävänä on tuottaa ajankohtaista tietoa niin päätöksenteon tueksi kuin toimintamallien luomiseksi.

Epäasiallinen kohtelu on käsitteenä laaja ja sen alle voidaan katsoa kuuluvan erilaisia henkisen ja fyysisen väkivallan muotoja, kuten syrjintää, häirintää, kaltoinkohtelua ja kiusaamista. Epäasiallinen kohtelu voi olla esimerkiksi haukkumista, naurunalaiseksi tekemistä, kommentointia sosiaalisessa mediassa, tönimistä, lyömistä tai ryhmän ulkopuolelle sulkemista. 

Epäasiallinen kohtelu urheilussa

Useat kansalliset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että häirintä, syrjintä ja muu epäasiallinen kohtelu on yleistä myös urheilun piirissä. Epäasialliseen kohteluun voivat syyllistyä niin kanssaurheilijat, valmentajat, katsojat kuin someseuraajat. Tutkimustulokset korostavat myös epäasiallisen kohtelun tunnistamisen ja esiin nostamisen vaikeutta, jonka vuoksi tapaukset jäävät usein selvittämättä. Epäasiallisen kohtelun riskiryhmässä ovat erityisesti naiset ja nuoret. Tehokkaimmin epäasialliselta kohtelulta näyttäisi suojaavan epäkohtiin aktiivisesti puuttuva harjoitusryhmä tai urheilijayhteisö.

SUEKin rooli

SUEKin tehtävänä on nostaa keskusteluihin ja tuottaa tietoa urheilun eettisistä ilmiöistä. Tavoitteena on, että ilmiöt tunnistetaan ja urheiluyhteisö hyödyntää tuotettua tietoa laatiessaan toimintamalleja eettisesti kestävän urheilukulttuurin vahvistamiseksi.

SUEK on julkaissut kaksi epäasiallista kohtelua käsittelevää tutkimusta. Vuonna 2022 julkaistu Urheilijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa-tutkimus selvitti yli kahdentuhannen kilpaurheilijan kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta. Myös vuonna 2022 julkaistu Selvitys urheiluyhteisön työntekijöiden epäasiallisen kohtelun kokemuksista ja havainnoista liikunta- ja urheiluorganisaatioissa selvitti puolestaan urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksia.

Vuonna 2020 Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksessa selvitettiin seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän yleisyyttä suomalaisessa kilpaurheilussa.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.