Kurinpitopäätökset ja urheilun toimintakiellot

1.1.2021 lähtien dopingrikkomukset käsitellään ja seuraamukset määrätään Antidopingasioiden kurinpitolautakunnassa. Urheilun toimintakiellon kattavuus on erittäin laaja, koska se ulottuu kaikkialle maailmaan ja koskee kaikkia antidopingsäännöstön alaisia urheilulajeja.

Seuraamukset

Seuraamuksena dopingrikkomuksesta voidaan määrätä:

  • kilpailutuloksen mitätöinti
  • urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
  • urheilun toimintakielto 
  • kirjallinen varoitus.

Dopingaineen tai -menetelmän käytöstä annettu toimintakielto voi olla varoituksesta aina neljään vuoteen asti riippuen urheilijan tahallisuudesta tai tuottamuksen asteesta. Dopingaineiden ja -menetelmien levittämistä ja dopingin edistämistä pidetään moitittavampana tekona kuin käyttöä, ja niistä määrätään vähintään neljän vuoden toimintakielto.

Urheilun toimintakiellolla tarkoitetaan täydellistä kieltoa toimia järjestäytyneen urheilun parissa. Toimintakielto koskee myös kaikkien Maailman antidopingsäännöstön hyväksyneiden organisaatioiden toimintaa ja on siten maailmanlaajuinen.

Henkilö, joka on määrätty urheilun toimintakieltoon, ei voi:

  • edustaa urheilujärjestöä tai muuta antidopingsäännöstöön sitoutunutta yhteisöä kilpailussa, järjestötoiminnassa tai muussa toiminnassa missään antidopingsäännöstöön sitoutuneessa lajissa
  • osallistua kilpailijana antidopingsäännöstöön sitoutuneen urheilujärjestön tai muun yhteisön järjestämiin kilpailuihin tai muihin urheilutapahtumiin
  • osallistua harjoitusleirille tai harjoitukseen, jonka on järjestänyt kansallinen lajiliitto tai sen jäsenseura tai taho, joka saa rahoitusta julkisista varoista
  • toimia tämän antidopingsäännöstön piiriin kuuluvan urheilujärjestön tai muun säännöstön noudattamiseen sitoutuneen yhteisön eikä näiden määräysvallassa olevan yhteisön hallintotehtävissä, toimitsijana, valmentajana, lääkärinä tai muuna tukihenkilönä eikä toimia säännöstön noudattamiseen sitoutuneen urheilijan henkilökohtaisena valmentajana, lääkärinä tai muuna tukihenkilönä.

Urheilija voi kuitenkin palata harjoittelemaan joukkueensa kanssa tai käyttää seuran tai muun säännöstöön sitoutuneen organisaation harjoittelupuitteita urheilun toimintakiellon viimeisen kahden kuukauden tai viimeisen neljänneksen aikana, sen mukaan, kumpi näistä vaihtoehdoista on lyhyempi.

Mikäli urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö rikkoo hänelle määrättyä osallistumiskieltoa, hänen kilpailutuloksensa on hylättävä ja hänelle aiemmin määrättyyn toimintakieltoon lisätään alkuperäisen toimintakiellon pituinen aika.

Urheilun toimintakieltojen julkisuus

Maailman antidopingsäännöstön mukaan kaikki paitsi alaikäisiä, suojeltuja henkilöitä ja harrasteurheilijoita koskevat voimassa olevat dopingrikkomuksesta saadut urheilun toimintakiellot tulee julkaista. 

SUEK ylläpitää sivustollaan luetteloa voimassa olevista urheilun toimintakielloista. Tässä luettelossa on julkaistu Suomessa määrätyt voimassa olevat toimintakiellot sekä SUEKin tiedossa olevat muiden tahojen suomalaisille määräämät toimintakiellot.

Maailman antidopingtoimisto WADAn sivuilla julkaistaan luettelo urheilijoiden tukihenkilöistä, jotka ovat olleet urheilun toimintakiellossa viimeisen kuuden vuoden aikana.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.