Lähikuva yleisurheilijasta telineellä

Urheilun eettisyys

Jokaisella on oikeus eettisesti kestävään urheiluun. Tämän saavuttamiseksi SUEK tunnistaa ja nostaa esille urheiluun keskeisesti vaikuttavat eettiset ilmiöt ja hankkii niistä tietoa koko urheiluyhteisön käyttöön. SUEK myös tutkii urheilun vakavat eettiset rikkomukset ja esittää niitä koskevat kurinpitovaatimukset Olympiakomitean hallinnoimalle riippumattomalle kurinpitolautakunnalle.

Kaksi painijaa ottelemassa

Yleiset eettiset asiat

Suomen urheilun eettinen keskus SUEKilla on aktiivinen rooli suomalaista urheiluyhteisöä koskevissa yleisissä eettisissä asioissa. SUEK nostaa aktiivisesti eettisiä asioita avoimeen keskusteluun urheiluyhteisössä ja SUEK tuottaa ilmiöstä tietoa keskustelun pohjaksi. Lisäksi SUEK on vastannut vakavien eettisten asioiden tutkinnasta vuoden 2022 alusta lähtien.

Lähikuva shakin pelaajista SM-kilpailussa

Epäasiallinen kohtelu

Urheilussa on viime vuosina ollut esillä useita tapauksia, joissa on esiintynyt epäasiallista kohtelua sekä erilaisia syrjinnän ja häirinnän muotoja. SUEKin tehtävänä on tuottaa ajankohtaista tietoa niin päätöksenteon tueksi kuin toimintamallien luomiseksi.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä

Naiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat tutkimusten mukaan erityisen alttiita urheilussa tapahtuvalle epäasialliselle kohtelulle ja häirinnälle. Ilmiön taustalla vaikuttavat niin urheilun ylläpitämä binäärinen sukupuolijärjestys kuin myös urheilumaailmassa vallitseva maskuliininen ylivalta. SUEK tuottaa tietoa aiheesta selvitysten ja tutkimusten avulla.

Mitaleja pöydällä

Vaikutusvallan väärinkäyttö ja korruptio

Urheilu on yksi vaikutusvallan väärinkäytön ja korruption riskialueista. Sen erinäiset muodot ilmenevät urheilun kaikilla tasolla. Vaikka vallan väärinkäyttö ei ole uusi ilmiö urheilussa, on sitä tutkittu urheilussa kansallisella tasolla vielä vähän. SUEK vastaa tietotarpeeseen omalta osaltaan tutkimus- ja selvitystoiminnalla.

Yhteistyössä

Urheilun eettisten asioiden edistäminen kuuluu meille kaikille. Yhteistyö takaa jokaiselle urheilutoimijalle eettisesti kestävän urheilukulttuurin.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.