Lähikuva yleisurheilijasta telineellä

Urheilun eettisyys

SUEK nostaa esille urheilun eettisiä teemoja muun muassa urheilun ilmiöistä ja niissä mahdollisesti esiintyvistä ongelmista. Tämä tapahtuu aktiivisella vuoropuhelulla niin urheiluyhteisön kesken kuin myös osana laajempaa yhteiskunnallista keskustelua.

Kaksi painijaa ottelemassa

Yleiset eettiset asiat

Toiminnan tavoitteena on auttaa urheiluyhteisöä tunnistamaan eettiset ilmiöt ja niihin liittyvät ongelmat luoden eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEK on viimeisten vuosien aikana keskittynyt epäeettisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lähikuva shakin pelaajista SM-kilpailussa

Epäasiallinen käyttäytyminen ja kiusaaminen urheilussa

SUEKin toiminnan tavoitteena on yhdessä muiden toimijoiden kanssa ennaltaehkäistä epäasiallista käyttäytymistä urheilussa. Urheilun pitää olla turvallinen ympäristö kaikille toimintaan osallistuville.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä urheilussa

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä voi olla sanallista, fyysistä ja sanatonta. Häirinnästä kertominen on usein vaikeaa, jonka vuoksi on tärkeää käydä avointa ja rehellistä keskustelua aiheesta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus urheilussa

Urheilun parissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti on tehty tärkeää työtä sukupuolten välisen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen. SUEK pyrkii edistämään toiminnallaan urheilun tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta.

Yhteistyössä

Urheilun eettisten asioiden edistäminen kuuluu meille kaikille. Yhteistyö takaa jokaiselle urheilutoimijalle eettisesti kestävän urheilukulttuurin.