Näytöpullot rivissä

Antidopingtoiminta

Dopingvalvonta on ensimmäinen ja ainoa urheilun eettisen työn osa-alue, johon on hyväksytty maailmanlaajuinen säännöstö, jonka noudattamista valvotaan urheilun itsensä toimesta.

Näyteputkia laboratoriossa

Dopingvalvonta

SUEK vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingvalvonnan tavoitteena on ehkäistä dopingin käyttöä ja havaita dopingrikkomukset.

Urheilija laittaa talkkia käsiinsä

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea erivapautta. Erivapausmenettely takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden.

Kamu pop-socketteja pöydällä

Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU)

Maailman antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon. Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen.

Näytöpullot rivissä

Säännöt

Antidopingtoiminta perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa toimivat sitoutuvat noudattamaan. Säännöstöissä on määritelty dopingrikkomukset ja niiden seuraamukset.

SUEK laboratorio

Antidopingohjelmat

Urheilujärjestöjen ja urheiluopistojen antidopingohjelmat ovat vahva kannanotto sekä julkinen linjaus puhtaan urheilun puolesta. Ohjelmat innostavat ja sitouttavat laadukkaaseen antidopingtoimintaan.

Yhteistyössä

Urheilun eettisten asioiden edistäminen kuuluu meille kaikille. Yhteistyö takaa jokaiselle urheilutoimijalle eettisesti kestävän urheilukulttuurin.