Dopingtestaajat

Dopingtestaajat ovat tärkeä osa dopingvalvontajärjestelmää. Dopingtestaajat suorittavat dopingtestejä antidopingorganisaatioiden toimeksiannosta. SUEK kouluttaa ja myöntää dopingtestaajavaltuutukset testaajilleen kahden vuoden toimikausiksi kerrallaan.

Dopingtestaajat noudattavat toiminnassaan Maailman antidopingsäännöstön alaista Kansainvälistä testaus- ja tutkintastandardia. Standardi ja siihen liittyvät Maailman antidopingtoimisto WADAn julkaisemat ohjeistukset määrittävät dopingtestaajien koulutuksen sekä dopingtestaajien toiminnan yksityiskohtaisesti. Näiden WADAn julkaisemien kattavien ohjeistusten avulla varmistetaan, että dopingtestaajat toimivat yhteneväisesti eri puolilla maailmaa ja että urheilijan oikeusturva toteutuu maasta ja lajista riippumatta. 

Dopingtestiryhmä

SUEKilla on kattava alueellinen dopingtestaajajärjestelmä, mikä tarkoittaa, että dopingtestaajia on eri puolilla Suomea ja he vastaavat alueensa dopingtesteistä. Dopingtestaajista osa on terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ottavat myös verinäytteitä. Dopingtestaajien kanssa testiryhmän muodostavat dopingtestiavustajat ja/tai verinäytteenottajat. 

Antidopingorganisaatio (Suomessa SUEK) on hyväksynyt, kouluttanut ja valtuuttanut dopingtestaajat vastaamaan dopingtestauksen käytännön suorittamisesta ohjeiden mukaisesti. Dopingtestiryhmän jäsenten tehtävät vaihtelevat. Dopingtestaaja on aina vastuussa testitapahtumasta. Hän varmistaa näytteenoton menettelytapojen luotettavuuden, turvallisuuden ja yhdenmukaisuuden sekä näytteiden tunnistettavuuden ja siten myös testitulosten pätevyyden ja luotettavuuden. Tärkeää on myös varmistaa urheilijoiden oikeuksien toteutuminen hyvässä yhteistyössä. Dopingtestiavustajat avustavat dopingtestaajaa testitilanteessa, toimivat testikutsunesittäjinä sekä näytteenannonvalvojina.

Dopingtestiryhmässä pääsee näkemään urheilua monelta eri kantilta ja työssä pääsee näkemään myös urheilijoita heidän omissa harjoittelu- ja kotiympäristöissään. Dopingtestaajan ja dopingtestiavustajan roolissa on tärkeää ymmärtää työn luottamuksellisuus. Dopingtestiryhmän jäseniä sitoo sopimukseen perustuva ehdoton vaitiolo.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 30 dopingtestaajaa. Verinäytteenottajia ja dopingtestiavustajia on lisäksi verkostossa noin 100.

Dopingtestaushenkilöstön kriteerit

Dopingtestaajien ja dopingtestiavustajien tulee olla täysi-ikäisiä. Valittaessa uusia dopingtestaajia koulutukseen huomioidaan myös seuraavia asioita: mahdollinen aiempi toiminta antidopingtoiminnassa, koulutustausta, kielitaito, testausmahdollisuus sekä mahdolliset esteellisyydet. Testaushenkilöstöllä ei tule olla henkilökohtaisia suhteita testattaviin urheilijoihin tai aktiivista osallistumista testattavan lajin toimintaan. Verinäytteenottajiksi valtuutettavilla tulee olla ammatillinen eli terveydenhuollon koulutus, joka antaa oikeuden verinäytteiden ottoon. Lisäksi heidän tulee työssään ottaa verta säännöllisesti, jotta osaaminen säilyy korkealla tasolla.  

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.