Kansallisten antidopingorganisaatioiden yhteistyöorganisaatio iNADO

iNADO viestii puhtaan urheilun puolesta

iNADO (institute for National Antidoping Organizations) perustettiin vuonna 2012. Sen päämaja sijaitsee Saksassa. Yhteenliittymän jäsenmäärä vaihtelee jonkin verran, mutta on noin 70 antidopingorganisaatiota.

Kansallisten ja alueellisten antidopingtoimistojen yhteinen ääni on iNADO, joka on kansallisten antidopingorganisaatioiden ja niiden henkilöstön yhteistyöelin. Sen tavoitteena on vaikuttaa yhdenvertaisuuden kehittämiseen antidopingtoiminnassa järjestämällä koulutusta ja seminaareja sekä vaihtamalla tietoja alan toiminnan totuttamisesta.

Yhteistyön tavoitteiden toteutus

iNADO antaa kansallisille ja alueellisille antidopingtoimistoille yhteisen äänen, jolla ne voivat viestiä puhtaan urheilun ja sen parhaiden käytäntöjen puolesta.

Kansalliset ja alueelliset antidopingtoimijat voivat iNADOn kautta vaikuttaa vahvasti esimerkiksi WADAn päätöksentekoon. Kansallisilla antidopingorganisaatioilla ei ole WADAn päätöksenteossa virallista asemaa. Ne toteuttavat kuitenkin suurimman osan antidopingtoiminnasta maailmassa. iNADO tukee jäsenjärjestöjensä työtä kouluttamalla ja tiedottamalla ajankohtaisista antidopingasioista kuten esimerkiksi lainsäädännöstä, säännöistä, dopingvalvonnasta ja koulutuksesta. Suomella on iNADOssa hallituspaikka. Suomella on tällä hetkellä edustaja hallituksessa.