Maailman antidopingtoimisto WADA

Maailman antidopingtoimisto WADAn tavoitteena on maailma, jossa kaikki urheilijat kilpailevat puhtaasti. WADA puolustaa vahvasti urheilun eettisyyttä ja takaa urheilijalle oikeusturvan. WADAn tehtävänä on myös yhdenmukaistaa antidopingtoimintaa kautta maailman.

WADA (World Anti-Doping Agency WADA) perustettiin vuonna 1999, ja sen päämaja sijaitsee Montrealissa, Kanadassa. WADA johtaa ja säätelee kansainvälistä antidopingtoimintaa. WADA on riippumaton toimija ja sen säännöstön on hyväksynyt yli 700 urheilujärjestöä ympäri maailman.

Tehtävät ja rahoitus

WADAn päätehtävät ovat:

 • WADAn säännöstön yhdenmukaistaminen, kehittäminen ja ylläpito sekä säännöstön noudattamisen seuranta,
 • vuosittaisen urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon julkaisu ja jakelu,
 • alueellisten antidopingohjelmien kehittäminen,
 • laaja kansainvälinen tutkimusohjelma,
 • dopinglaboratorioiden akkreditointi,
 • riippumaton kansainvälinen testausohjelma,
 • kansainväliset kasvatus- ja viestintäohjelmat,
 • riippumaton dopingvalvonnan tutkintaohjelma,
 • riippumaton dopingtestauksen tarkkailuohjelma suurissa kansainvälisissä urheilukilpailuissa.

WADAn rahoituksesta puolet tulee Kansainväliseltä Olympiakomitealta ja puolet valtioilta. Valtiot ovat sitoutuneet tukemaan WADAn toimintaa UNESCOn antidopingsopimuksen kautta. Suomi on aktiivisesti mukana Maailman antidopingsäännöstön ja alueellisten antidopingohjelmien kehittämistyössä. 

WADAn akkreditoimat dopingtestauslaboratoriot

Kaikki dopingnäytteet analysoidaan WADAn akkreditoimissa ja valvomissa dopingtestauslaboratorioissa. Niitä on tällä hetkellä noin 30 ympäri maailmaa. Akkreditoitu dopingtestauslaboratorio hakee hyväksynnän toiminnalleen WADAlta joka vuosi. WADA arvioi laboratorioiden toimintaa ja lähettää niihin muun muassa anonyymejä testinäytteitä laadun tarkistamiseksi.

Maailman antidopingsäännöstö

Maailman antidopingtoimisto WADAn hallintoneuvosto hyväksyi voimassa olevan Maailman antidopingsäännöstön 7.11.2019. Uusi Maailman antidopingsäännöstö tuli voimaan 1.1.2021. WADA seuraa kaikkien antidopingorganisaatioiden säännöstön noudattamista.

Lisäksi WADA julkaisee seuraavat pakolliset standardit:

 • Kansainvälinen kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo,
 • Kansainvälinen testaus- ja tutkintastandardi,
 • Kansainvälinen erivapausstandardi,
 • Kansainvälinen laboratoriostandardi,
 • Kansainvälinen tietosuojastandardi,
 • Kansainvälinen allekirjoittajatahojen säännöstöjen noudattamisen standardi,
 • Kansainvälinen koulutusstandardi,
 • Kansainvälinen tulostenkäsittelystandardi.

Urheiluasiainedustaja

WADAlla on riippumaton urheiluasiainedustaja (ombuds), jolta urheilijat saavat neuvontaa antidopingprosesseista ja -säännöstöistä. Hän ohjeistaa urheilijaa yleisellä tasolla. Urheiluasiainedustaja tarjoaa Maailman antidopingsäännöstön piiriin kuuluville urheilijoille maksutonta, luottamuksellista, neutraalia ja oikeudenmukaista neuvontaa ja apua.

Urheiluasiainedustaja ei toimi urheilijan edustajana esimerkiksi sääntörikkomusmenettelyissä. Hän ei osallistu oikeudenkäynteihin, edusta osapuolia tai anna sitovaa oikeudellista neuvontaa.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.