Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaat ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä antidopingasioissa jo kolme vuosikymmentä. Ne ovat onnistuneet yhtenäistämään testauskäytäntöjään, kehittämään koulutus- ja tutkimustoimintaansa sekä luomaan yhteisiä linjauksia kansainväliseen toimintaan.

Kussakin Pohjoismaassa toimii oma antidopingorganisaatio. Yhteistyö organisaatioiden välillä on erittäin tiivistä. Hyviä käytäntöjä jaetaan säännöllisesti ja uusia toimintamalleja kehitetään yhdessä aktiivisesti. Yhteistyötä tehdään muun muassa koulutuksessa, viestinnässä, tiedustelussa ja tutkimuksessa. Tällä hetkellä SUEK koordinoi koulutustyöryhmän työskentelyä.   

Erityisen merkittävää pohjoismainen yhteistyö on ollut testauksen laatujärjestelmiä rakennettaessa sekä organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Pohjoismaiden kesken on solmittu myös sopimus, joka oikeuttaa testaamaan sopimusmaiden urheilijoita milloin ja missä vain. Ensimmäinen pohjoismainen sopimus antidopingyhteistyöstä solmittiin vuonna 1986.

Vuonna 2013 Pohjoismaat perustivat yhteisen ja yhdessä rahoittamansa veri- ja steroidiprofiilien analysointiyksikön (NAPMU, Nordic Athlete Passports Management Unit), joka on Maailman antidopingtoimisto WADAn vaatimusten mukainen. NAPMU toimii Oslossa, Norjassa. Yhteispohjoismainen malli on herättänyt laajalti kiinnostusta myös muissa maissa.