FCEI

FCEI ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland. Dessutom förstärker FCEI etik inom idrotten i samarbete med andra aktörer och stimulerar och deltar aktivt i debatter.

Vad gör vi?

Antidopingtoimita
Antidopingverksamhet

Målet för dopingövervakning är att förebygga användning av doping och upptäcka dopingförseelser. Dopingkontroll är systematisk, omfattande och högklassig.

Kilpailumanipulaatio
Tävlingsmanipulation

FCEI försvarar idrottsreglerna och principerna för rättvist spel samt ansvarar för sin del för att statsfördraget om bekämpning av tävlingsmanipulation verkställs i Finland. FCEI hjälper myndigheterna att bekämpa brottslighet i anslutning till tävlingsmanipulation.

Katsomoturvallisuus
Läktarsäkerhet

Målet för verksamheten är att skapa en gemensam front för idrottsrörelsen och myndigheterna i syfte att utveckla läktartrivseln och en positiv supporterkultur, förbättra de rådande omständigheterna och förhindra person- och egendomsskador på idrottsplatsernas läktare.

Urheilun eettisyys
Etik inom idrotten

FCEI tar upp idrottsetiska teman bland annat om fenomen inom idrotten och eventuella problem i dem. Detta sker med en aktiv dialog både i idrottsgemenskapen och som en del av en bredare samhällsdebatt.

Material och verktyg

Kamu logo

KAMU

Kontrollera huruvida de receptbelagda och receptfria farmakologiska preparat som fås i Finland är tillåtna i idrotten.

Gå till tjänsten
Puhtaasti paras logo

Rent spel är bäst

Kontrollera dina kunskaper om antidopingfrågor och lär dig mer om dem med hjälp av Rent spel är bäst-webbutbildningen. Webbutbildningen är lämplig för alla idrottsaktörer.

Gå till tjänsten
Ilmo logo

ILMO

Gör en anmälan om du misstänker en doping-, tävlingsmanipulations-, läktarsäkerhets- eller annan förseelse inom idrott.

Gå till tjänsten

Aktuella

Se alla aktuella
Post feed illustration

Aktuellt just nu

FCEI undersöker idrottares erfarenheter inom tävlingsidrott

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf undersöker idrottares erfarenheter vid finsk tävlingsidrott i en omfattande studie. Studien genomförs i samarbete med cirka 50 idrottsorganisationer.

De viktigaste ändringarna i WADA:s Förteckning över förbjudna substanser och metoder för 2022

FCEI utförde planenligt nästan 2 600 dopingkontroller under 2020

FCEI publicerade resultaten från trakasseriundersökningen – För att motverka trakasseri krävs mod att förändras och ingripa