FCEI

FCEI ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland. Dessutom förstärker FCEI etik inom idrotten i samarbete med andra aktörer och stimulerar och deltar aktivt i debatter.

Vad gör vi?

Antidopingtoimita
Antidopingverksamhet

Målet för dopingövervakning är att förebygga användning av doping och upptäcka dopingförseelser. Dopingkontroll är systematisk, omfattande och högklassig.

Kilpailumanipulaatio
Tävlingsmanipulation

FCEI försvarar idrottsreglerna och principerna för rättvist spel samt ansvarar för sin del för att statsfördraget om bekämpning av tävlingsmanipulation verkställs i Finland. FCEI hjälper myndigheterna att bekämpa brottslighet i anslutning till tävlingsmanipulation.

Katsomoturvallisuus
Läktarsäkerhet

Målet för verksamheten är att skapa en gemensam front för idrottsrörelsen och myndigheterna i syfte att utveckla läktartrivseln och en positiv supporterkultur, förbättra de rådande omständigheterna och förhindra person- och egendomsskador på idrottsplatsernas läktare.

Urheilun eettisyys
Etik inom idrotten

FCEI tar upp idrottsetiska teman bland annat om fenomen inom idrotten och eventuella problem i dem. Detta sker med en aktiv dialog både i idrottsgemenskapen och som en del av en bredare samhällsdebatt.

Material och verktyg

Ilmo logo

ILMO

Gör en anmälan om du misstänker en doping-, tävlingsmanipulations-, läktarsäkerhets- eller annan förseelse inom idrott.

Gå till tjänsten
Kamu logo

KAMU

Kontrollera huruvida de receptbelagda och receptfria farmakologiska preparat som fås i Finland är tillåtna i idrotten.

Gå till tjänsten
Puhtaasti paras logo

Rent spel är bäst

Kontrollera dina kunskaper om antidopingfrågor och lär dig mer om dem med hjälp av Rent spel är bäst-webbutbildningen. Webbutbildningen är lämplig för alla idrottsaktörer.

Gå till tjänsten

Rättvist spel är bäst

Kontrollera dina kunskaper om bekämpning av tävlingsmanipulation och lär dig mer om ämnet med hjälp av Rättvist spel är bäst-webbutbildningen.

Gå till tjänsten

Aktuella

Flera nyheter
Post feed illustration

På ytan nu

Idrottsföreningarna fick egen guide för att främja rättvis tävlan

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI har publicerat en guide som stöder idrottsföreningarnas arbete för att främja rättvis tävlan som en del av idrottsorganisationernas ansvarsprogram. Man vill göra Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan med sina verksamhetsmodeller till en del av föreningarnas vardag. Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan innehåller färdiga verksamhetsmodeller för antidopingverksamhet och bekämpning […]

Prov från torkat blod ger dopingövervakningen mer möjligheter

FCEI är med i Sjundeå Cup

FCEI utförde över 3 000 dopingkontroller under 2022