Dopinglinkki

Webbtjänsten Dopinglinkki erbjuder information och hälsorådgivning om motionsdoping, det vill säga användning av doping utanför tävlings- och elitidrott. Dopinglinkkis mål är att genom ökad information förebygga användningen av dopingmedel och minska de hälsoskador som användningen av dopingmedel orsakar. Dopinglinkki-tjänsten, som upprätthålls av A-klinikstiftelsen, finansieras av undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

Dopinglinkkis tjänster har planerats särskilt för konditionsidrottare som använder dopingmedel eller är intresserade av påverkan genom användningen av dem. Dessutom erbjuder Dopinglinkki nyttig information och utbildning för konditionsidrottare, som använder dopingmedel, närstående och för personer som i sitt arbete möter användare av dopingmedel.

Alla Dopinglinkkis tjänster är avgiftsfria och i rådgivningstjänsten kan du be om information om användning av dopingmedel anonymt och konfidentiellt. Dopinglinkkis arbetsgrupp kommenterar dock inte tävlingsidrottares användning av dopingmedel eller testning av dopingmedel.