Antidopingprogram för idrottsinstitut

Idrottsinstitutens antidopingprogram sporrar och vägleder instituten till en strukturerad antidopingverksamhet av hög kvalitet. Programmen innebär ett starkt ställningstagande av de finländska idrottsinstituten: lokalerna är dopingfria. Genom att utarbeta ett eget antidopingprogram ökar idrottsinstitutet sina kunskaper om antidopingverksamhet och stärker sin etiska värdegrund.

Idrottsinstituten, som har en viktig roll i utbildningen av idrottare, som träningsplatser för elitidrottare och som internationella mötesplatser för idrottsfolk, utarbetar ett eget antidopingprogram. Idrottsinstitutens antidopingprogram inriktas på utbildningsverksamhet. De antidopingverksamhetens ansvarspersoner som utsetts av idrottsinstituten koordinerar antidopingverksamhet i institutet, organiserar utbildningar och till exempel vid behov beställer utbildningar från FCEI. Information och utbildning om motionsdoping kan beställas från Dopinglinkki. Idrottsinstitutens antidopingutbildning förverkligas med de material och innehåll som har godkänts av FCEI.

Idrottsinstitutens förening Urheiluopistojen Yhdistys ry har förbundit sig till att vid instituten främja en verksamhet enligt reglerna för ren idrott och rent spel. Föreningen är en av avtalsparterna och fungerar som samordnare av idrottsinstitutens antidopingprogram samt hjälper idrottsinstituten att öka sin gemensamma antidopingkommunikation.

Idrottsinstitutens antidopingprograms innehåll

Idrottsinstitutens förening Urheiluopistojen Yhdistys ry samt Varala och Vierumäki idrottsinstitut i samarbete med FCEI har utarbetat guiden Idrottsinstitutens antidopingprogram, som fungerar som stöd vid utarbetandet av idrottsinstitutens egna antidopingprogram.

Antidopingutbildning som del av utbildningsverksamhet

  • Yrkesutbildning
  • Yrkesfortbildning
  • Handledar- och tränarutbildning
  • Annan utbildning

Kommunikation och marknadsföringsåtgärder

  • Kommunikation om ren idrott och rent spel
  • Kommunikation om institutets förbindelser
  • Synlighet av doping free material i institutens lokaler

Dopingövervakning

  • I dopingövervakningen assistans bland annat i anskaffandet av lokaler eller i att nå idrottare

Uppföljning och ansvarspersoner

  • Godkännande av programmet
  • Uppdatering av programmet

Andra åtgärder som främjar genomförandet av programmet

Närmare anvisningar finns i Idrottsinstitutens antidopingprogram. Idrottsinstituten kan skicka in sitt program till FCEI för synpunkter och ett formellt godkännande. På detta sätt stöder FCEI gärna instituten i utarbetandet av antidopingprogrammet. Instituten kan om de så önskar publicera sitt antidopingprogram på FCEI:s webbplats. Du kan skicka in programmet för synpunkter och publicering till FCEI:s kommunikationschef. 

Doping free 

De idrottsinstitut som har utarbetat antidopingprogram och tecknat avtal får använda ett märke för rent spel (Puhtaasti paras urheiluopisto – Doping free) i sin verksamhet. Syftet med samarbetet är, utöver utbildningsverksamhet, att effektivisera dopingövervakningen både i institutens lokaler och på idrottsplatserna. Personalen utbildas i att upptäcka tecken på dopinganvändning och ingripa på tillbörligt sätt. Dessutom utlämnar idrottsinstituten, på begäran av auktoriserade dopingkontrollanter, de idrottares rumsuppgifter vilka bor i dessa institut och har förbundit sig till antidopingregelverket.