Byrå

På byrån för FCEI arbetar proffs på idrottsetiska frågor. Byråpersonalen betjänar i alla frågor som rör rättvist spel och ren idrott.

Tfn: (09) 3481 2020
Fax: (09) 148 5195
E-postinfo@suek.fi
Antidoping- och testningspoolärendenantidoping@suek.fi
Dispensärendenerivapaus@suek.fi
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

Ta kontakt

Teemu Japisson
Teemu Japisson
GENERALSEKRETERARE
0400 878 949
Petteri Lindblom
Petteri Lindblom
CHEFSJURIST
0400 272 887
Maarit Juvonen
BYRÅCHEF
040 503 1131
Susanna Sokka
Susanna Sokka
KOMMUNIKATIONSCHEF
040 740 7477
Piia Pöyhönen
UTBILDNINGSCHEF (på moderskapsledighet)
Petri Koskela
Petri Koskela
UTBILDNINGSCHEF (vikariet)
040 775 2718
Nina Laakso
FORSKNINGSCHEF, IDROTTSETISKA FRÅGOR
0400 808 940
Marjorit Elorinne
Marjorit Elorinne
KVALITETSCHEF
0400 496 604
Jouko Ikonen
Jouko Ikonen
UTREDNINGSCHEF
040 570 5012
No personal photo
Ben Sjöroos
Tutkinnan asiantuntija
040 774 1162
Katja Huotari
Katja Huotari
KONTROLLCHEF
040 843 3897
Anna Heinilä
Anna Heinilä
EXPERT PÅ DOPINGKONTROLL
050 353 0308
Janne Väre
Janne Väre
EXPERT PÅ DOPINGKONTROLL
040 509 1377
Tanja Ketola
Tanja Ketola
Expert på dopingkontroll/ KONTROLLASSISTENT (vikariet)
050 373 8134
Oona Väänänen
Oona Väänänen
KONTROLLASSISTENT (på moderskapsledighet)
045 878 6718
Rosa Havumäki
Rosa Havumäki
KONTROLLASSISTENT (deltids vikarie)
050 405 2122
Titta Villanen
BYRÅSEKRETERARE
0400 819 366
Pekka Rauhala
Pekka Rauhala
MEDICINSK EXPERT
0400 801 411
Anna Simula
Anna Simula
FARMACEUT, DISPENSER (alterneringsledighet)
No personal photo
Maarit Lahtivirta
FARMACEUT, DISPENSER (vikariet)
0400 338 510