Förbjudna substanser och metoder i idrotten (KAMU)

Världsantidopingbyrån WADA upprätthåller och uppdaterar varje år förteckningen ”Förbjudna substanser och metoder i idrotten” på vilken FCEI:s förteckning ”Förbjudna substanser och metoder i idrotten (KAMU)” grundar sig. I den kan du kontrollera alla förbjudna substanser och metoder i idrotten. I FCEI:s KAMU-läkemedelssökning kan du kontrollera huruvida de läkemedelspreparat som säljs i Finland innehåller förbjudna läkemedel. 

Idrottaren bör kontrollera att de preparat som han eller hon använder är tillåtna. Du är alltid själv ansvarig för vad som finns i din kropp vid en dopingkontroll. Om en sjukdom kräver användning av ett förbjudet läkemedel och det inte finns ett tillåtet alternativ för det, ska du kontrollera åtgärderna i dispensförfarandet. Vid behandling av vissa sjukdomar är WADA:s anvisningar för medicinering strängare än behandlingspraxis i Finland. Så är fallet till exempel vid substitutionsbehandling med testosteron och astmamedicinering. 

Vid användning av kosttillskott, homeopatiska preparat och andra icke-medicinska preparat är det bra att iaktta försiktighet. Dessa preparat finns inte i KAMU-läkemedelssökningen.

Läkemedelssökning i KAMU

FCEI:s KAMU-läkemedelssökning baserar sig på Läkemedelsinformationscenters databas som innehåller endast läkemedel som har försäljningstillstånd och fås i Finland. Sökningen innehåller inte preparat med specialtillstånd eller kosttillskott. KAMU-läkemedelssökningen kan också laddas ner som mobilapp i Android och iOS-enheter.

Beakta följande punkter när du använder KAMU-läkemedelssökningen:

  • Administreringssättet måste överensstämma med det läkemedelspreparat du letar efter, eftersom administrationssättet kan påverka dopingklassificeringen av läkemedlet.
  • Ett läkemedelspreparat kan innehålla flera verksamma ämnen med olika dopingklassificeringar. Även om ett läkemedelspreparat innehåller endast ett förbjudet verksamt ämne, är preparatet förbjudet. 
  • Referenserna innehåller specifikationer och anmärkningar om både de förbjudna och de tillåtna substanserna.

Dopingmedelsgrupper och dopingmedel 2024

Genom undantag från KAMU-läkemedelssökningen innehåller FCEI:s Dopingmedelsgrupper och dopingmedel även sådana förbjudna substanser som inte säljs som läkemedel i Finland. I denna förteckning har grupperingen genomförts enligt WADA:s förteckning. Anledningar till förbud av olika substanser och metoder anges på sidan Dopingmedel och deras effekter där du hittar information också om eventuella biverkningar av dessa medel. 

Hevosratsastusta HorseShowssa

Astmamedicinering

En del av de läkemedel som används vid behandling av astma är tillåtna i idrotten, men det finns också förbjudna läkemedel bland dem som används allmänt.

Läs mera
Kaksi näytepulloa

Dopingmedel och effekter

WADA indelar förbjudna substanser och metoder i huvudgrupper beroende på huruvida substanser och metoder är förbjudna under alla tider eller endast vid tävlingar eller i viss gren.

Läs mera
Nainen valmistautumassa uimahyppyyn

Kosttillskott

Kosttillskott kan innehålla förbjudna substanser och användning av dem har orsakat dopingförseelser. FCEI kan inte garantera att kosttillskott är säkra i fråga om dopingmedel.

Läs mera