Undersökning om trakasserier

Undersökningen Trakasserier inom den finländska tävlingsidrotten utredde om trakasserier förekommer inom tävlingsidrott: vilka typer av eventuella trakasserier som har förekommit och vilka som har gjort sig skyldiga till eventuella trakasserier. Undersökningen genomfördes år 2020.

Undersökningens syfte är att utreda om det inom den finländska tävlingsidrotten förekommer trakasserier: vilken typ av eventuella trakasserier som har förekommit och vilka som har gjort sig skyldiga till eventuella trakasserier. Undersökningen genomförs i samarbete med Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU samt specialidrottsförbunden som deltar i utredningen.

Undersökningens syfte

Undersökningens syfte är att öka kunskapen om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inom den finländska tävlingsidrotten:

  • identifiera och ingripa i trakasserier
  • ta reda på bakgrunden till fenomenet och utreda av handlingssätt.

I undersökningen deltog närmare 50 specialidrottsförbund och målgruppen var minst 16 år fyllda licensidrottare. Undersökningen genomfördes från hösten 2019 till sommaren 2020. En rapport om undersökningen kommer att publiceras hösten 2020.

Enkäten skickades via specialidrottsförbunden i elektronisk form till närmare 160 000 idrottare 2019. Upp till 9 018 idrottare besvarade enkäten. Denna utredning om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inom idrott är till sin omfattning den första i sitt slag i Finland och även som ett statistiskt urval unik i ett internationellt sammanhang.

Målet är även att inhämta och producera:

  • så omfattande nationell information om fenomenet som möjligt som även kan användas av undervisnings- och kulturministeriet på EU-nivå,
  • information specificerad enligt idrottsgren för specialidrottsförbunden vilka utifrån den får grunder och basinformation för egna fortsatta åtgärder,
  • information till stöd för idrottspolitiskt beslutsfattande för undervisnings- och kulturministeriet samt Statens idrottsråd,
  • djupare medvetenhet om det aktuella fenomenet för att utveckla förebyggande åtgärder och handlingssätt.