I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.

Maiden lippuja tuulessa

Samarbetsorganisation för nationella antidopingorganisationer iNADO

iNADO, ett samarbetsorgan för nationella antidopingorganisationer och organisationernas personal, ger en gemensam röst för nationella och regionala antidopingbyråer.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Besvärsorgan inom idrott

Idrottens rättsskyddsnämnd är ett oberoende rättelseorgan som bland annat utifrån överklagan behandlar beslut som fattats enligt Finlands antidopingregelverk.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Dopinglinkki

Webbtjänsten Dopinglinkki erbjuder information och hälsorådgivning om motionsdoping, det vill säga användning av doping utanför tävlings- och elitidrott.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Idrottsinstituten

Idrottsinstituten har en viktig roll i utbildningen av idrottare och professionella inom idrotten, som träningsplatser för elitidrottare och som internationella mötesplatser för idrottsfolk.

Läs mera