I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.

Maiden lippuja talvisella säällä

Samarbetsorganisation för nationella antidopingorganisationer iNADO

iNADO, ett samarbetsorgan för nationella antidopingorganisationer och organisationernas personal, ger en gemensam röst för nationella och regionala antidopingbyråer.

Läs mer
Maiden lippuja talvisella säällä

Besvärsorgan inom idrott

Idrottens rättsskyddsnämnd är ett oberoende rättelseorgan som bland annat utifrån överklagan behandlar beslut som fattats enligt Finlands antidopingregelverk.

Läs mer
Maiden lippuja talvisella säällä

Idrottsinstituten

Idrottsinstituten har en viktig roll i utbildningen av idrottare och professionella inom idrotten, som träningsplatser för elitidrottare och som internationella mötesplatser för idrottsfolk.

Läs mer