Utredning

FCEI utreder misstänkta dopingförseelser och idrottsetiska överträdelser. I anslutning till utredningarna bedriver FCEI ett nära samarbete med myndigheter och andra aktörer både nationellt och internationellt.

SUEK laboratorio

Utredningsmetoder i antidopingverksamhet

I den moderna antidopingverksamheten är utredningsmetoder en betydande del av dopingövervakningen. Detta betonas i Finlands antidopingregelverk, Världsantidopingkoden och den Internationella kontroll- och utredningsstandarden. Syftet med utredningen är att få bevis såväl för som mot en dopingförseelse.

Läs mera
Tuomari naisten jalkapallon MM-kilpailuissa

Utredning av tävlingsmanipulation

Specialidrottsförbunden spelar en central roll i utredningen av tävlingsmanipulationsfall, eftersom eventuella sanktioner sker inom förbundens disciplinära organ. FCEI fungerar vid behov som hjälp för utredningen eller genomför utredningen självständigt på begäran av ett specialidrottsförbund. FCEI eller ett specialidrottsförbund gör en polisanmälan om utredningen avslöjar saker som ger anledning att misstänka ett brott. 

Läs mera
Rullatuolirugby peli käynnissä

Utredning av allvarliga etiska överträdelser

Från och med början av år 2022 trädde gemensamma disciplinära bestämmelser om allvarligt osakligt beteende och allvarliga etiska överträdelser inom motion och idrott i kraft. Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf ansvarar för utredningen av överträdelser i enlighet med dessa disciplinära bestämmelser samt för införandet av disciplinära krav.

Läs mera