Utbildningsmaterial

FCEI erbjuder utbildningsmaterial för undervisningsändamål. Materialet är avsett särskilt för specialidrottsförbund, idrottsföreningar och läroanstalter men de är även lämpliga för självständiga studier. En del av materialet är tillgängligt också på svenska och engelska. Utbildningsmaterialet uppdateras regelbundet. När man presenterar utbildningsmaterial ska man se till att man har den senaste versionen av materialet. Det är förbjudet att redigera materialet.

SUEK logo

Utbildningsmaterial

FCEI erbjuder utbildningsmaterial för undervisningsändamål. Materialet är avsett särskilt för specialidrottsförbund, idrottsföreningar och läroanstalter men de är även lämpliga för självständiga studier.

Läs mera
Puhtaasti paras logo

Webbutbildningen Rent spel är bäst

Kontrollera dina kunskaper om antidopingfrågor och lär dig mer om dem med hjälp av Rent spel är bäst-webbutbildningen. Webbutbildningens innehåll grundar sig på antidopingregelverket, och utbildningen lämpar sig för alla idrottsaktörer.

Läs mera

Webbutbildningen Rättvist spel är bäst

Rättvist spel är bäst är en webbutbildning, som hjälper både idrottare och andra idrottsaktörer att känna igen fenomenet tävlingsmanipulation och ger verktyg för att bemöta det.

Läs mera