Forskningsinstitut

FCEI har ett nära samarbete med olika forskningsinstitut och utnyttjar deras kompetens i att genomföra och utveckla forskningen om idrottsetiska frågor.

Samarbetet med forskningsinstituten syns bland annat i gemensamt genomförda forskningsprojekt.

KIHU – Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott

KIHU, beläget i Jyväskylä, är en långsiktig aktör inom forsknings- och utvecklingsverksamheten som fokuserar på idrotten på olika sätt. För närvarande ansvarar KIHU för forskning och utveckling av finsk toppidrott, särskilt utveckling av deltagande expertis på idrottarens väg. KIHU leder också Finlands Olympiska Kommittés Toppidrottsenhets Kunskapsprogram.

KIHU deltog som samarbetsorganisation i FCEI:s undersökning Trakasserier inom den finländska tävlingsidrotten som publicerades hösten 2020. Denna undersökning utredde förekomsten av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inom den finländska tävlingsidrotten. 48 idrottsorganisationer deltog i undersökningen och målgruppen var finländska tävlingsidrottare som var 16 år eller äldre. 9°018 idrottare deltog i undersökningen.

Enligt undersökningsmaterialet är sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön vanliga inom idrotten, men inte vanligare än i samhället i övrigt. Av alla respondenter hade ungefär var fjärde upplevt sexuella trakasserier (26 procent). Kvinnokön, ung ålder och tävlande på hög nivå gjorde risken för att utsättas för trakasserier större. Risken för att utsättas för sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön ökade även om personen tillhörde en sexuell minoritet, språkminoritet, religiös minoritet eller etnisk minoritet.

UKK-institutet

UKK-institutet i Tammerfors är ett privat forsknings- och expertcentrum som är verksamt särskilt inom hälso- och idrottsbranschen. UKK-institutets huvuduppgift är att främja befolkningens hälsa och funktionsförmåga genom forskning och expertis, bl.a. genom att minska fysisk inaktivitet, rörelsehinder och fritidsskador samt genom att öka hälsomotion. 

UKK-institutet genomför FCEI:s undersökning Urheilijoiden kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa (Idrottares erfarenheter inom den finländska tävlingsidrotten), som inleddes hösten 2021. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka positiva och negativa erfarenheter finländska tävlingsidrottare har av idrott samt att ta reda på faktorer som är relaterade till erfarenheterna. Undersökningen kartlägger goda och förstärkande modeller i vår idrottskultur samt eventuellt olämpligt bemötande som idrottare upplevt. Undersökningen, vars rapport ska publiceras hösten 2022, är en fortsättning på FCEI:s undersökning om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Trakasserier inom den finländska tävlingsidrotten, som publicerades år 2020. Denna undersökning lyfte fram önskemålet om att fråga bredare om de negativa och positiva erfarenheterna som har upplevts inom idrotten.