Specialidrottsförbund

FCEI har ett nära samarbete med specialidrottsförbunden även när det gäller forskningsverksamhet. Specialidrottsförbunden deltar aktivt i utrednings- och forskningsprojekt som gäller allmänna etiska frågor inom idrott. På så sätt fastställs en etisk grund för idrotten på bred front.

FCEI har på uppdrag av specialidrottsförbunden gjort utredningar sedan 2018 om eventuella sexuella trakasserier, trakasserier på grund av kön och mobbning inom idrottsgrenarna. 

Syftet med dessa utredningar har varit att ta reda på om trakasserier eller mobbning förekommer inom idrottsgrenarna, det vill säga beskriva hurdant fenomen det är fråga om. Genom utredningarna har specialidrottsförbunden fått grunder och basuppgifter för egna åtgärder för att bekämpa trakasserier och skapa en tryggare kultur inom idrottsgrenarna.

Specialidrottsförbundens utredningar är:

Trakasserier inom finländsk tävlingsidrott  

Idrott är en stor och påverkande del av samhället. Samhällets tillstånd och dess fenomen speglas i vår idrottskultur. Samma problem påträffas i idrotten. Trakasserier har även framkommit inom olika grenar. På grund av detta utförde FCEI en undersökning om trakasserier inom all finsk idrott. 

Undersökningens syfte

Undersökningens syfte var att utreda om det inom den finländska tävlingsidrotten förekommer trakasserier: vilken typ av eventuella trakasserier som har förekommit och vilka som har gjort sig skyldiga till eventuella trakasserier. Undersökningen genomfördes i samarbete med Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU samt specialidrottsförbunden som deltog i utredningen.

I undersökningen deltog närmare 50 specialidrottsförbund och målgruppen var minst 16 år fyllda licensidrottare inom dessa. Utredningen genomfördes mellan hösten 2019 och sommaren 2020. En rapport om undersökningen publicerades hösten 2020.