Information om webbplatsen

Upphovsrätter

Rättigheterna till materialet som publiceras på webbplatsen innehas med stöd av upphovsrättslagen (404/1961) och senare ändringar i denna av Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf (FCEI) eller annan informationsproducent som anges i samband med dokumentet. Upphovsrätten till fotografier och annat bildmaterial innehas av fotograferna, de som skapat bilderna eller FCEI. FCEI:s logotyp får inte användas utan tillstånd. Andra material på webbplatsen får användas, om källan anges och det ses till att materialet är uppdaterat. Man kan fritt länka till webbplatsen. Annan användning av materialet ska avtalas separat med FCEI.

Rättsligt förbehåll

FCEI strävar efter att hålla sin webbplats uppdaterad. FCEI ansvarar emellertid inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av eventuella fel i innehållet. FCEI tar inte heller ansvar för innehållet och lagenligheten i externa webbplatser som det finns länkar till på FCEI:s webbplats. FCEI ansvarar inte heller för skador som uppkommer till följd av driftsavbrott i datanät eller övriga tekniska störningar.

Hantering av personuppgifter

Inga personuppgifter insamlas av dem som använder FCEI:s webbplats. Portalplattformen Liferay använder kakor (cookies) för att förbättra användarerfarenheten, men inte i syfte att spara eller identifiera personens identitet. Statistik över webbplatsanvändningen förs med hjälp av Google Analytics.