Dopingkontrollstatistik

FCEI publicerar årligen en dopingkontrollstatistik i enlighet med kraven i Världsantidopingkoden. I den publicerade dopingkontrollstatistiken finns antalet dopingkontroller inom det nationella kontrollprogrammet per gren.

I statistikerna rapporteras endast grenspecifika kontroller och dopingförseelser inom FCEI:s (år 2000-2015 ADK:s) nationella kontrollprogram. Man måste uppmärksamma också att år 2004 övergick ansvaret för nationella dopingkontroller helt till den dåvarande ADK. Tidigare ansvarade ADK för en del av kontrollerna inom det nationella kontrollprogrammet och en del av kontrollerna beställdes och finansierades av specialidrottsförbunden och Olympiska kommittén. Om FCEI (tidigare ADK) har utfört kontroller på uppdrag av en internationell aktör, ansvarar den ifrågavarande organisationen för den rapportering och den resultatbehandling som förknippas med dem. I de sammandrag som presenteras i statistikerna kommer fram även antalet kontroller som FCEI (ADK) har utfört för andra organisationer. 

Det grenspecifika antalet kontroller inom det nationella kontrollprogrammet omfattar de kontroller som har utförts inom grenen samt vid och utanför tävlingar och omfattar såväl urin- som blodprov. De blodprov som tagits för idrottarens biologiska pass omfattas inte av det presenterade antalet kontroller. Grenar med under 20 kontroller har förenats i punkterna ”andra individuella sporter” eller ”andra lagsporter”. Specialidrottsförbunden får specifika antal kontroller från FCEI på begäran. 

WADA verkar som globalt datacenter för dopingövervakning. Det utarbetar och publicerar årligen en statistisk rapport som omfattar ett sammandrag av alla antidopingorganisationers dopingkontroller och laboratoriers analysresultat.