Forskning om tävlingsmanipulation

Bekämpning av tävlingsmanipulation är ett centralt tema även inom FCEI:s forskningsverksamhet. Under en lång tid har forskning kring tävlingsmanipulation behandlat fenomenet främst genom korruption. Först under det senaste decenniet har fenomenet börjat bli ett eget forskningsområde. 

Syftet med forskningsverksamheten

Att stärka kunskapsunderlaget är en konkret del av helheten som anknyter till bekämpning av tävlingsmanipulation. Syftet med forskningsverksamheten är att producera information för hela idrottsgemenskapen och de samhälleliga aktörerna till stöd för beslutsfattande. Ett av verksamhetens mest centrala mål är att aktörerna inom idrotten är medvetna om hotet om tävlingsmanipulation och om de olika sätten att bekämpa manipulation. Med åtgärder som grundar sig på forskningsdata minskar man möjligheterna till internationell brottslighet inom idrottsvadslagning i Finland.

Enligt en forskningskartläggning som FCEI publicerade om etiska frågor har relativt lite forskning gjorts om etik inom idrotten trots att mängden har ökat avsevärt under det innevarande decenniet. Forskningsdata om tävlingsmanipulation har ökat tydligt under 2010-talet. 

FCEI:s utredning om bekämpning av tävlingsmanipulation

År 2019 publicerade FCEI en utredning om bekämpning av manipulation av idrottstävlingar. Utredningen behandlar mångsidigt faktorerna bakom tävlingsmanipulation, såsom korruption, organiserad brottslighet och den internationella vadslagningsmarknadens tillväxt.

 Publikationen beskriver grundligt tävlingsmanipulationens natur, inverkan och olika former. Dessutom behandlar utredningen risker med anknytning till tävlingsmanipulation, lagstiftning och medel för förebyggande av fenomenet. I slutet av utredningen presenteras praktiska åtgärder och anvisningar för förbunds- och organisationsaktörer samt idrottare för bekämpning av tävlingsmanipulation. Utredningen grundar sig på den senaste internationella och inhemska forskningslitteraturen samt på experters åsikter.