Tillgänglighetsutlåtande

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf, tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.suek.fi och har utarbetats 14.12.2020. Tjänsten berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. 

Än så länge har tillgängligheten utvärderats av FCEI. En utomstående bedömare kommer att användas när webbplatsen med olika språkversioner blir klar. Utlåtandet kommer att uppdateras i och med att webbplatsen utvecklas och/eller omvärderas.

Åtgärder för att uppnå tillgänglighet

FCEI strävar efter att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi förbättrar användarupplevelsen kontinuerligt och tillämpar behöriga tillgänglighetsstandarder.

Tillgängligheten hör till FCEI:s jämställdhets- och jämlikhetsplan vars mål är att:

 • identifiera och utveckla funktionssätt som påverkar jämlikheten och jämställdheten
 • beakta jämställdhet och jämlikhet i all verksamhet
 • främja arbetsgemenskapens öppenhet, jämställdhet och jämlikhet samt förebygga diskriminering

Läget för digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke-tillgängligt innehåll

1. Faller utanför lagstiftningens ram

 • innehåll som publiceras i tjänsten av användare eller utomstående och som inte har producerats, finansierats eller övervakats av tjänsteproducenten själv
 • Kontorsprogramfiler (till exempel doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018
 • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

2. Oproportionell börda

En del av innehållet uppfyller inte tillgänglighetsstandarden fullständigt. Enligt en tillgänglighetsutvärdering som gjorts på förhand kan bearbetning av en del av materialet orsaka organisationen oproportionell ekonomisk börda. Till dessa hör bland annat en del av utredningarna som gjorts av FCEI och publikationsseriens delar.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbplatsen har gjorts för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Edge (Windows), nyaste versionen
 • Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
 • Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
 • Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Tillgängligheten för denna webbplats är beroende av att följande teknik fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Vi tar gärna emot respons om hur tillgänglig webbplatsen är. Du kan kontakta oss med responsformuläret. Se till att i responsen beskriva vilken sida eller/och vilket material det är frågan om, och på vilken adress den upptäckta bristen förekommer. 

Vi försöker svara på respons inom två veckor.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, kontakta först oss, det vill säga webbplatsens ansvariga. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får svar inom två veckor kan du anmäla till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen för Regionsförvaltningsverket i Södra Finland har noggranna anvisningar för hur man kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionsförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000