Idrottsakademier och läroanstalter

FCEI samarbetar med olika läroanstalter och når genom samarbetet idrottsutövare och tränare inom olika grenar, föräldrar till unga idrottsutövare, blivande proffs inom idrottsområdet och hälsovårdspersonal. Läroanstalterna kan beställa utbildningar av FCEI, utnyttja Rent spel är bäst- och Rättvist spel är bäst-webbutbildningarna samt annat material som FCEI tagit fram. 

Utbildningar om antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation är en del av idrottarutbildningen vid många läroanstalter. FCEI:s utbildningar är avgiftsfria för läroanstalter och idrottsakademier. I första hand utbildar FCEI idrottare vid högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter med motions- och idrottsinriktning samt vid idrottsakademier. Dessutom utbildar FCEI framtida professionella inom idrottsområdet vid högskolor och universitet och hälsovårdspersonal som arbetar med idrottare. 

Fråga utbildningschefen om en utbildning för din läroanstalt.

Idrottsakademier

Idrottsakademierna spelar en viktig roll i att främja en ren och rättvis idrott inom sina områden. Idrottsakademierna lyder under Olympiska kommitténs program för Rättvis tävling och har därigenom förbundit sig till ansvarsarbetet inom idrottsgemenskapen. FCEI har i samarbete med de idrottsakademier som deltog i pilotprojektet utarbetat anvisningar för att göra upp en instruktion för Rättvis tävling för idrottsakademierna. Anvisningarna omfattar olika åtgärder, som utbildning, kommunikation och avtal. Fokus ligger på förebyggande åtgärder. Utifrån dessa anvisningar utarbetar idrottsakademierna sina egna instruktioner med hänsyn till den aktuella idrottsakademins och områdets särdrag.

Mer information om anvisningen om Rättvis tävling som utarbetats för idrottsakademierna finns här.

Högstadier och läroanstalter på andra stadiet

FCEI:s utbildningsteman är en del av Olympiska kommitténs övningsböcker ”Kasva urheilijaksi” (Väx till idrottare) och ”Kasva huippu-urheilijaksi” (Väx till elitidrottare). Det är viktigt att fördjupa kunskapen om antidopingfrågor medan idrottarsutövaren avancerar på sin idrottsväg. Med hjälp av FCEI:s webbutbildningar kan läroanstalterna enkelt säkerställa idrottsutövarnas kunskaper om både antidopingfrågor och bekämpning av tävlingsmanipulation. Dessutom kan utbildningar som genomförs ansikte mot ansikte eller via fjärranslutning beställas hos FCEI.

Antidopingfrågor har beaktats även i lägerverksamhet för högstadieelever. Lägerverksamhet för högstadieelever är verksamhet som koordineras av Olympiska kommitténs idrottsakademi. Verksamhetens mål är att främja unga idrottares växt till målinriktade idrottare, utveckla kunskaper och kompetenser i olika delområden samt stödja unga för att kombinera idrott och skolgång. Lägerverksamhet för högstadieelever arrangeras vid idrottsinstituten i samarbete med grenar, skolor och idrottsakademier. Varje idrottsinstitut har en expert som FCEI har utbildat och som svarar för utbildningen om dessa teman inom lägerverksamhet för högstadieelever. För annan lägerverksamhet för högstadieelever än sådan som sker vid idrottsinstitut kan utbildning beställas direkt från FCEI.

Föreläsningar som en del av yrkesutbildningen

FCEI:s utbildare föreläser även för framtidens idrottspåverkare, professionella inom idrotten, hälsovårdsstuderande och experter. Antidopingutbildningen samt utbildningen om bekämpning av tävlingsmanipulation hör i någon form till många utbildningar för dem som avlägger yrkesexamina inom idrottsområdet. FCEI:s utbildningstema lyfts fram bland annat i utbildningar som siktar mot examen vid idrottsinstitut samt i utbildningen vid den idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Dessutom beaktas i synnerhet antidopingfrågor inom många utbildningar inom hälso- och sjukvården.

Webbutbildningar

Rent spel är bäst är en webbutbildning som idrottsutövare, idrottsutövarnas stödpersoner och övriga idrottsaktörer kan använda för att kontrollera sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dem. Utbildningens innehåll grundar sig på antidopingregelverket som trädde i kraft den 1 januari 2021.

Rättvist spel är bäst är en webbutbildning som hjälper både idrottsutövare och andra idrottsaktörer att känna igen fenomenet tävlingsmanipulation och ger verktyg för att bemöta det.

Webbutbildningarna lämpar sig väl för en hel lektion, i synnerhet med unga elever. Webbutbildningarna lämpar sig som självständiga inlärningsuppgifter till exempel på idrottsläroanstalter på andra stadiet, yrkesexamina inom idrottsområdet eller högre examina. Du får ett diplom för en genomgången utbildning med vilket du kan bevisa för läraren att du har genomgått utbildningen. 

Båda webbutbildningarna innehåller videor samt övnings- och reflektionsuppgifter. Att genomföra utbildningen tar cirka 35 minuter. Man behöver inte genomföra hela utbildningen på en gång, eftersom de delar som redan är genomförda sparas i systemet. För att slutföra kursen ska man avlägga ett godkänt slutprov. Efter godkänt resultat får man ett diplom som bevisar att man genomfört utbildningen. Webbutbildningarna är kostnadsfria och de kan även genomföras på finska och engelska.