Urheiluakatemiat ja oppilaitokset

SUEK tekee yhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa ja tavoittaa yhteistyön kautta eri lajien urheilijoita ja valmentajia, nuorten urheilijoiden vanhempia, tulevia liikunta-alan ammattilaisia ja terveydenhuoltohenkilöstöä. Oppilaitoksilla on mahdollisuus tilata SUEKilta koulutusta, hyödyntää Puhtaasti paras- ja Reilusti paras -verkkokoulutuksia sekä muita SUEKin tuottamia materiaaleja. 

Koulutukset antidopingtoiminnasta ja kilpailumanipulaation torjunnasta ovat useissa oppilaitoksissa osa urheilijakoulutusta. SUEKin koulutukset ovat maksuttomia oppilaitoksille sekä urheiluakatemioille. Ensisijaisesti SUEK käy kouluttamassa urheilijoita liikunta- ja urheilupainotteisissa yläkouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä urheiluakatemioissa. Lisäksi SUEK kouluttaa myös tulevia liikunta-alan ammattilaisia korkeakouluissa ja yliopistoissa sekä urheilun parissa työskentelevää terveydenhuoltohenkilöstöä. 

Tiedustele koulutusta oppilaitoksellesi koulutuspäälliköltä.

Urheiluakatemiat

Urheiluakatemiat ovat tärkeässä roolissa edistämässä puhdasta ja reilua urheilua omalla alueellaan. Urheiluakatemiat ovat Olympiakomitean Reilun kilpailun ohjelmien alla ja sitä kautta sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuustyöhön. SUEK on luonut yhteistyössä pilottiryhmässä olleiden urheiluakatemioiden kanssa ohjeistuksen urheiluakatemioiden Reilun kilpailun toimintaohjeen laatimiseen. Ohjeistus sisältää eri toimet, kuten koulutus, viestintä ja sopimukset. Painopiste on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Tämän ohjeistuksen pohjalta urheiluakatemiat tekevät oman toimintaohjeensa ottaen huomioon kyseisen urheiluakatemian ja alueen erityispiirteet.

Lisätietoa urheiluakatemioille laaditusta Reilun kilpailun toimintaohjeesta on saatavilla täältä.

Yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset

SUEKin koulutusteemat ovat osana Olympiakomitean Kasva urheilijaksi, Kehity huippu-urheilijaksi sekä Kasvata urheilijaksi -harjoituskirjoja. Tietämystä antidopingasioista on tärkeä syventää urheilijan edetessä pidemmälle omalla urheilijanpolullaan. SUEKin verkkokoulutusten avulla oppilaitokset voivat helposti varmistaa urheilijoiden tietämyksen niin antidopingasioista kuin kilpailumanipulaation torjunnasta. Lisäksi SUEKilta voi tilata kasvokkain tai etäyhteydellä toteutettavaa koulutusta.

Antidopingasiat on otettu huomioon myös yläkoululeirityksissä. Yläkoululeiritys on Olympiakomitean urheiluakatemian koordinoimaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää urheilevan nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoululeiritystä järjestetään urheiluopistoilla yhteistyössä lajien, koulujen ja urheiluakatemioiden kanssa. Jokaisella urheiluopistolla on SUEKin kouluttama asiantuntija, joka vastaa yläkoululeirityksellä kyseisten teemojen koulutuksesta. Muissa kuin urheiluopistoilla tapahtuvissa yläkoululeirityksissä koulutusta voi tilata suoraan SUEKilta.

Luennot osana ammatillisia opintoja

SUEKin kouluttajat käyvät luennoimassa myös tulevaisuuden urheiluvaikuttajille, liikunta-alan ammattilaisille ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille ja asiantuntijoille. Antidopingkoulutus sekä kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvä koulutus kuuluvat jossain muodossa moniin liikunta-alan ammatillisia tutkintoja suorittavien koulutukseen. SUEKin koulutusteemat otetaan esiin muun muassa urheiluopistojen tutkintoon tähtäävissä koulutuksissa sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan koulutuksessa. Lisäksi monissa terveydenhuoltoalan koulutuksissa huomioidaan erityisesti antidopingasiat.

Verkkokoulutukset

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2021. 

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä ja antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Verkkokoulutukset sopivat hyvin oppitunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi erityisesti nuorten oppilaiden kanssa. Itsenäiseksi oppimistehtäväksi verkkokoulutukset sopivat esimerkiksi toiseen asteen urheiluoppilaitoksissa, liikunta-alan ammatillisissa tutkinnoissa tai ylemmissä tutkinnoissa. Koulutuksen suorittamisesta saa diplomin, jolla voi todentaa koulutuksen suorittamisen opettajalle. 

Molemmissa verkkokoulutuksissa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat järjestelmään. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen. Verkkokoulutukset ovat maksuttomia ja mahdollista tehdä myös ruotsiksi ja englanniksi. 

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.