Olympia- ja Paralympiakomitea

Olympialiike edistää eettistä urheilua, reilua peliä ja rauhaa urheilun keinoin. Kansainvälinen olympiakomitea ja paralympiakomitea tekevät näkyvää kansainvälistä antidopingtyötä suurtapahtumissaan. Ne järjestävät joka neljäs vuosi olympia- ja paralympiakilpailut ja vastaavat niihin osallistuvien urheilijoiden antidopingtoiminnasta. Kansainvälinen Olympiakomitea ja Paralympiakomitea ovat sitoutuneet Maailman antidopingsäännöstöön. SUEK tekee aktiivisesti yhteistyötä Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean kanssa urheilun eettisissä asioissa. Suomen Olympiakomitea ja Paralympiakomitea ovat molemmat myös SUEKin jäseniä.

Olympialiike edistää eettistä urheilua, reilua peliä ja rauhaa urheilun keinoin. Kansainvälinen olympiakomitea ja paralympiakomitea tekevät näkyvää antidopingtoimintaa suurtapahtumissaan. Ne järjestävät joka neljäs vuosi olympia- ja paralympiakilpailut ja vastaavat niihin osallistuvien urheilijoiden antidopingtoiminnasta. Kansainvälinen Olympiakomitea (International Olympic Committee IOC) perustettiin vuonna 1894 ja Kansainvälinen Paralympiakomitea (International Paralympic Committee IPC) puolestaan vuonna 1989. 

Antidopingtoiminta

Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea ovat sitoutuneita noudattamaan ja edistämään urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita, ja taistelemaan dopingia vastaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Antidopingtoiminnan merkitys on kuvattu osana Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita sekä organisaatioiden antidopingohjelmia. Olympia- ja Paralympiakomitean antidopingohjelmat perustuvat siihen, ettei dopingia hyväksytä missään muodossa ja dopingrikkomuksia ennaltaehkäistään koulutuksen ja viestinnän avulla. 

Olympiakomitea ja Paralympiakomitea ovat sitoutuneita antidopingtyötä säänteleviin Maailman antidopingsäännöstöön, siinä kansallisille Olympia- ja Paralympiakomiteoille määritettyihin erillisiin määräyksiin sekä Suomen antidopingsäännöstöön. 

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan voimassa olevia säännöstöjä ja näihin liittyviä standardeja. Huippu-urheiluyksikön kautta tukea saavat urheilijat ja valmentajat allekirjoittavat urheilija-/valmentajasopimuksen, jonka mukaan he sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöä. Urheilijat ja muut joukkueen jäsenet allekirjoittavat sopimuksen myös silloin, kun heidät nimetään Olympiakomitean kautta johdettuihin kilpailujoukkueisiin. Lisäksi huippu-urheilun tehostamistukea saavat lajit ja lajiliitot sitoutuvat sopimuksella noudattamaan säännöstöjä.

Organisaatiot tekevät antidopingtoimintaa erityisesti suurtapahtumiensa yhteydessä ja vastaavat tapahtumiin osallistuvien urheilijoiden antidopingtoiminnasta kuten koulutuksesta ja viestinnästä.

Yleiset eettiset asiat 

Olympiakomitean ja koko urheiluyhteisön eettistä työtä ohjaa vastuullisuusohjelma, minkä Olympiakomitea on laatinut tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Ohjelma toimii vastuullisuustyön raamina ja sitä voi hyödyntää koko urheiluyhteisö niin urheiluseuroissa, lajiliitoissa kuin muissakin urheilun ja liikunnan ympäristöissä.

Ohjelmassa on määritelty tavoitteet vastuulliselle urheilulle ja liikunnalle:

  • Toiminta on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.
  • Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Kukaan ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.
  • Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
  • Toimitaan kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan.
  • Urheilemme reilusti ja puhtaasti.

Olympiakomitea tukee lajiliittoja ja seuroja ohjelman toteuttamisessa lukuun ottamatta SUEKin vastuulla olevia asiakokonaisuuksia eli antidopingtoimintaa, kilpailumanipulaation torjuntaa sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistämistä. 

Yhteistyössä koulutustoimintaa 

Olympia- ja Paralympiakomitea järjestävät yhteistyössä SUEKin kanssa säännöllistä antidopingkoulutusta ja - viestintää järjestämissään tilaisuuksissa, leireillä sekä kansainvälisten kilpailutapahtumien kuten olympialaisten, paralympialaisten, nuorten olympialaisten, Euroopan kisojen, universiadien ja nuorten olympiafestivaalien Suomen joukkueiden etukäteistilaisuuksissa ja infopaketeissa. Lisäksi Olympiakomitean vastuulla olevien monilajisten kilpailutapahtumien Suomen joukkueiden jäsenet suorittavat SUEKin Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien antidopingtietoisuutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä eettisesti kestäviä valintoja huippu-urheilussa. Viestinnän avulla viedään myös eteenpäin puhtaan urheilun ja reilun pelin sanomaa.

Yhteistyötä koulutustoiminnassa tehdään myös muun muassa urheiluakatemiaverkoston, yläkoululeiritysten ja huippu-urheiluyksikön henkilöstön antidopingkoulutusten osalta. Urheiluakatemiaverkostoon kuuluville yläkouluille ja toisen asteen urheiluoppilaitoksille on tuotettu materiaalia SUEKin tehtävistä Kasva urheilijaksi ja Kehity huippu-urheilijaksi -harjoituskirjoihin. Lisäksi urheiluakatemioilla on omat suunnitelmat antidopingtoiminnasta.

Antidopingasiat on otettu huomioon myös urheiluopistojen järjestämillä yläkoululeirityksillä. Jokaisella urheiluopistolla on SUEKin kouluttama asiantuntija. Yläkoululeiritys on Olympiakomitean urheiluakatemian koordinoimaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää urheilevan nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoululeiritystä järjestetään urheiluopistoilla yhteistyössä lajien, koulujen ja urheiluakatemioiden kanssa. 

Puhtaan urheilun viestikapula haastaa vastaanottajansa edistämään puhdasta urheilua ja sitoutumaan sen arvoihin. Kultaisia kapuloita liikkuu mestaruussarjoissa, Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä urheilutapahtumissa ja urheiluoppilaitosten välillä. Urheiluakatemia tai urheiluoppilaitos haastaa vuosittain seuraavan toimijan viestikapulan kautta ideoimaan uusia tapoja puhtaan urheilun viestin viemiseksi urheilussa.