Ihmisiä talvella ulkokatsomossa

Katsomoturvallisuus

Toiminnan tavoitteena on urheiluliikkeen ja viranomaisten yhteisen rintaman luominen myönteisen kannatuskulttuurin ja katsomoviihtyvyyden kehittämiseksi, olosuhteiden parantamiseksi sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi urheilukatsomoissa.

Ihmisiä kannustamassa katsomosa Lahden MM 2017 hiihtokilpailussa

Katsomoturvallisuus

Toiminnan tavoitteena on urheiluliikkeen ja viranomaisten yhteisen rintaman luominen myönteisen kannatuskulttuurin ja katsomoviihtyvyyden kehittämiseksi, olosuhteiden parantamiseksi sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi urheilukatsomoissa.

Ihmisiä kannustamassa katsomossa

Euroopan neuvoston yleissopimus

Yleissopimuksen tavoitteena on luoda turvalliset ja viihtyisät urheilutapahtumat, jossa jokaisen tapahtumaan osallistuva tunnistaa omat velvollisuutensa ja oikeutensa tapahtuman onnistumiseksi.

Jääkiekkolija pelaamassa

Selvitykset

Lajiliitot voivat pyytää SUEKin selvitystä katsomoturvallisuuteen liittyvistä häiriöistä tai tapahtumista kurinpidon tueksi tai turvallisuuden parantamiseksi.

Yhteistyössä

Urheilun eettisten asioiden edistäminen kuuluu meille kaikille. Yhteistyö takaa jokaiselle urheilutoimijalle eettisesti kestävän urheilukulttuurin.