Euroopan unioni

Euroopan unioni pyrkii taistelemaan dopingia vastaan niin sääntelyn keinoin kuin valistuksen ja terveyskasvatuksen avulla.

Euroopan unioni eli EU tekee antidopingkysymyksissä tiiviisti yhteistyötä jäsenvaltioidensa, Euroopan neuvoston, WADAn ja UNESCOn kanssa. EU on antidopingtoiminnassa keskittynyt lähinnä käsittelemään ja arvioimaan lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Komissio on muun muassa tehnyt yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen, että kaikki uuteen maailmandopingsäännöstöön liittyvät säännöt ja menettelyt ovat EUn lainsäädännön mukaisia.

EU on tukenut antidopinghankkeita vuodesta 2009 alkaen. Antidoping on yksi Erasmus + Sport -ohjelman painopistealueista.