Yleiset eettiset asiat

Suomen urheilun eettinen keskus SUEKilla on aktiivinen rooli suomalaista urheiluyhteisöä koskevissa yleisissä eettisissä asioissa. SUEK nostaa aktiivisesti eettisiä asioita avoimeen keskusteluun urheiluyhteisössä ja SUEK tuottaa ilmiöstä tietoa keskustelun pohjaksi. Lisäksi SUEK on vastannut vakavien eettisten asioiden tutkinnasta vuoden 2022 alusta lähtien.

Eettisen keskustelun avaajana ja ylläpitäjänä SUEK havainnoi urheiluyhteisön ilmiöitä. Rooli keskustelun avaajana edellyttää avoimuutta ja rohkeutta nostaa esiin myös kielteisiä asioita sekä ennakoiden tulevaa että reagoiden jo esillä oleviin ajankohtaisiin asioihin.

Tiedon tuottaminen

Keskustelun pohjaksi SUEK tuottaa urheilun eettisistä asioista tietoa urheiluyhteisön käyttöön. Tietoa tuotetaan tutkimusten, selvitysten ja julkaisujen avulla. SUEK julkaisee tutkittua tietoa aktiivisesti oman julkaisusarjan ja muiden julkaisujen kautta.

Eettiset rikkomukset

Vuoden 2022 alusta voimaan tulleessa urheilun keskitetyssä kurinpitojärjestelmässä SUEK vastaa vakavien eettisten asioiden tutkinnasta ja kurinpitovaatimuksen esittämisestä kurinpitolautakunnalle. Keskitettyä kurinpitoa hallinnoi Suomen Olympiakomitea ja se koskee vain lajeja, jotka ovat keskitettyyn järjestelmään sitoutuneita. Ennen vuotta 2022 tapahtuneita vakavia eettisiä rikkomuksia SUEK voi ottaa tutkittavakseen vain toimeksiantona eli esimerkiksi lajiliiton pyynnöstä.

SUEK voi aloittaa tutkinnan sekä itsenäisesti että jonkun tahon pyynnöstä. SUEKin tuottama luottamuksellinen tutkinta-aineisto annetaan myös tutkinnan tilanneelle taholle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. SUEK ei myöskään julkaise vakavien eettisten rikkomuksen päätöksistä, vaan mahdollisesta julkaisemisesta päätöksen tekee keskitettyä kurinpitoa hallinnoiva olympiakomitea.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.