Reilusti paras -verkkokoulutus

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat järjestelmään. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutuksen suorittamisen jälkeen aiheisiin pääsee palaamaan uudelleen vapaassa järjestyksessä.

Reilusti paras -verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

  • Kilpailumanipulaatio ilmiönä
  • Kilpailumanipulaation muodot
  • Urheilijan ja urheilutoimijan houkuttelu
  • Kilpailumanipulaation seuraukset
  • Torjunta ja puuttuminen
  • Oikeudet ja velvollisuudet

Reilusti paras -verkkokoulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.

Urheilutoimijoita kannustetaan ottamaan kuva suoritetusta diplomista ja jakamaan kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Tällä tavoin urheilutoimija osoittaa urheilevansa reilun pelin arvojen mukaisesti.

Lajiliitot ja oppilaitokset

Lajiliitot ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan urheilijoiden, lajiliiton henkilöstön ja seuratoimijoiden tietämys kilpailumanipulaatiosta tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta. Lajiliitto voi pyytää SUEKilta listan kaikista oman lajinsa koulutuksen suorittaneista henkilöistä.

Oppilaitoksissa verkkokoulutus sopii hyvin oppitunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi liikunta-alan ammatillisissa tutkinnoissa, toisen asteen urheiluoppilaitoksissa tai urheilu- ja liikuntayläkouluissa verkkokoulutus soveltuu hyvin myös itsenäiseksi oppimistehtäväksi.

Verkkokoulutus tukee jo olemassa olevia koulutusmalleja eikä ole tarkoitettu korvaamaan perinteisiä koulutustapoja keskeisten kohderyhmien osalta.