Toimintaohjeet kilpailumanipulaatiotapauksissa

Kilpailumanipulaatio ei ole aina rikoslain mukaan rangaistava teko, jos toteutettu manipulaatio on ollut esimerkiksi vain urheilulliseen menestykseen tähtäävää. Tällöin rikkomuksesta seuraava seuraamus jää urheilun sisäisten kurinpitojärjestelmien vastuulle. Lajiliittojen ja urheilun järjestötoimijoiden pitää ottaa huomioon toiminnassaan tiettyjä seikkoja kilpailumanipulaation näkökulmasta. 

Seuraavat ohjeet on laadittu urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen pohjalta.

Ajantasaiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt

Riittävän kattavat ja ajantasaiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt ovat keskeinen osa kilpailumanipulaation torjuntaa. Kilpailumanipulaation kannalta säännöissä pitäisi olla kirjattuna ainakin seuraavat kohdat:

 • kilpailujen/otteluiden manipuloinnin kuvaus ja siitä koituvat seuraamukset
 • vedonlyönnin kieltäminen vähintään siitä sarjatasosta tai yhteistyöseuran sarjatasosta, jossa urheilutoimijat toimivat
 • sisäpiiritiedon hyödyntämisen kielto vedonlyöntitarkoituksessa
 • tiedonantovelvollisuus kilpailumanipulaatioon liittyvistä ehdotuksista tai tiedoista.

Monikanavaiset ja turvatut ilmoitusväylät

Yksi keskeinen keino kilpailumanipulaation torjunnassa ovat tiedonannot ja vihjepalvelut. Urheilutoimijoille on tärkeätä tehdä selväksi, että heidän antamansa tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja että heidän henkilöllisyytensä suojataan. Jos toimijat haluavat kertoa tiedoistaan omalla nimellään, on liitoissa hyvä olla nimettynä vastuuhenkilö, jolle yhteydenotot suunnataan. Yhteystaho voi olla myös SUEK. Keskeistä on, että yhteyshenkilön tai -tahon yhteystiedot ovat tiedossa kaikilla lajin toimijoilla. Mikäli lajilla ei ole omia ilmoituskanavia, voi hyödyntää SUEKin internetsivuilta löytyvää ILMO-palvelua

Sisäiset toimintaohjeet kilpailumanipulaatiotapauksissa

Liittojen ja muiden toimijoiden on suositeltavaa laatia omat sisäiset toimintaohjeet kilpailumanipulaatiotapauksia varten. Sisäiset toimintaohjeet ovat tiedossa vain organisaation edustajilla itsellään eivätkä ne ole julkisia. Sisäisiin toimintaohjeisiin tulee sisällyttää ainakin tapauskohtainen toimintamalli ja kriisiviestintäsuunnitelma. Tapauskohtainen toimintamalli voi olla varsin yksinkertainen, esimerkiksi seuraavanlainen: 

 1. Järjestöllä tulee olla selkeät kanavat ja henkilöt, joille voi kertoa tai raportoida mahdollisista kilpailumanipulaatioepäilyistä. Yhteystietojen tulee olla selkeästi löydettävissä ja kaikkien toimijoiden saavilla.
 2. Tapauksen alustava käsittely toteutetaan järjestön sisällä kilpailumanipulaation yhteyshenkilön toimesta.
 3. Kaikista tapauksista ilmoitetaan SUEKin tutkintapäällikölle.
 4. Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän (National platform) käsiteltäväksi. Yhteistoimintaryhmässä ovat mukana esimerkiksi poliisi. Poliisi päättää mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä ja lajin kurinpito kilpailullisista seuraamuksista.
 5. Jos tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin, järjestö voi pyytää SUEKin apua niiden asioiden selvittämisessä, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Selvitys tehdään yhteistyössä liiton kanssa.
 6. Selvityksen päätyttyä järjestön tulee harkita asian viemistä omaan kurinpitokäsittelyyn tai päättää asian käsittely.
 7. Tarvittaessa asianosaisia tulee tiedottaa asian käsittelyn päättämisestä tai sen lopputuloksesta.

Toimintaohjeet urheilijoille ja muille urheilutoimijoille

Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai kuulet muiden rikkomuksista, toimi näin:

 1. Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta päättäväisesti. 
 2. Kerro ehdotuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta joko lajiliitollesi, pelaajayhdistyksellesi, SUEKille tai halutessasi suoraan poliisille. Olennaisinta on, että kerrot tietosi luotettavalle taholle etkä jää asian kanssa yksin. Voit myös ilmoittaa tiedoistasi anonyymisti SUEKin ILMO-palvelun kautta tai jos lajillasi on muita ilmoitusväyliä, voit hyödyntää myös niitä. 
 3. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit. Voit säilyttää tietoja esimerkiksi kuvakaappauksien avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää tapauksen selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona.

Muistilista kilpailumanipulaation torjuntaan

 • Ole rehellinen – älä manipuloi urheilua
  Kilpaile puhtaasti ja reilusti. Älä manipuloi kilpailutapahtumaa tai mitään osaa siitä. Harmittomalta tuntuva teko voi tuhota urheilu-urasi pysyvästi ja johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Tee aina parhaasi ja kieltäydy välittömästi epäilyttävistä tarjouksista. Muista, että olet tärkeä esikuva monelle nuorelle urheilijalle. 
 • Ole fiksu – tunne säännöt 
  Ole perillä oman lajisi kilpailusäännöistä ja tekemistäsi sopimuksista. Vedonlyöntiä koskevat säännöt ja sopimukset on tärkeää tuntea, vaikka et itse löisikään vetoa. Voit joutua ongelmiin myös lähipiirisi toiminnan vuoksi. Selvitä nämä kiellot lajikohtaisesti tarkemmin esimerkiksi omalta lajiliitoltasi tai pelaajayhdistykseltäsi. Ota huomioon, että kilpailu- ja vedonlyöntitoimintaa koskevat säännöt voivat muuttua kausittain. 
 • Ole huolellinen – älä jaa arkaluontoista tietoa
  Älä jaa eteenpäin tietoa, joka ei ole kaikkien saatavilla julkisista lähteistä. Esimerkiksi julkistamattomien kokoonpanojen, loukkaantumistietojen tai kilpailutapahtumaan liittyvien taktiikoiden jakaminen ulkopuolisille tahoille on useimpien lajien kilpailusäännöissä kiellettyä ja voi aiheuttaa sinulle merkittäviä ongelmia, jos näitä tietoja käytetään hyväksi vedonlyönnissä.
 • Ole avoin – kerro, jos sinua lähestytään
  Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatioon osallistumista tai saat kuulla jonkun muun osallisuudesta, kerro tietosi aina välittömästi eteenpäin. Näin suojaat parhaiten urheilua, lajiasi ja itseäsi kilpailumanipulaation haitoilta.
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.