Poliisi

Poliisi katsomoturvallisuuden kansallinen yhteystaho

Kokoontumislain mukaan yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Poliisilla on velvollisuus valvoa, että tapahtuman järjestäjä täyttää nämä järjestäjälle kokoontumislaissa säädetyt velvollisuudet. Poliisin tulee huolehtia, että järjestäjä on varannut tilaisuuteen riittävät resurssit järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä tehnyt tilaisuutta koskevat riittävät turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat.

NFIP-toiminto

NFIP-toiminto (National football information point) on jalkapalloon liittyvä poliisin toiminnan kansallinen yhteystaho. NFIP-toiminnan tavoitteena on lisätä katsomoviihtyvyyttä, estää jalkapalloon ja muuhun urheiluun liittyviä lieveilmiöitä, kannattajien väkivaltaista käyttäytymistä sekä onnettomuuksia. Toiminnan tavoitteena on lisätä eri viranomaisten välistä yhteistyötä, tietojen välittämistä ja suunnittelua. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää aktiivista tietojen vaihtoa, analyyseja, jatkuvasti ylläpidettävää tilannekuvaa, suunnittelua sekä viranomaisilta oikeankokoisten resurssien kohdentamista ja niiden vaatimista myös järjestäjältä yleisötilaisuusilmoitukseen käsittelyyn liittyvässä prosessissa poliisin lupahallinnossa. 

Jalkapalloon liittyvä NFIP-toiminta on Suomessa hyvällä kansainvälisellä tasolla, vaikka NFIP-toimintaa ei ole määritelty poliisin ydintoimintoihin kuuluvaksi. NFIP-työ on edellisestä huolimatta hyvä esimerkki ennalta estävästä työstä. Ottelutapahtumat saadaan vietyä turvallisesti lävitse, kun ennakolta tehdään työtä mahdollisimman paljon ja huolellisesti. 

Keskustelu ja aktiivinen kanssakäyminen kannattajien kanssa vähentävät vastakkainasettelua, lisäten viihtyvyyttä ja turvallisuutta otteluissa. Poliisin, seurojen ja sarjojen tulisi enenevässä määrin panostaa kannattajayhteyshenkilöiden SLO-toimintaan (supporter liaison officer). 

Porttikieltojärjestelmän käyttöön ottaminen

Sisäministeriön työryhmän raportin mukaan poliisilaitokset ja jalkapallon sekä jääkiekon huippusarjat näkivät selkeän tarpeen porttikieltojärjestelmälle sekä häiriökäyttäytyjien rekisteröimiselle. Porttikieltojärjestelmä rekistereineen mahdollistaisi häiriökannattajien pääsyn estämisen ottelutapahtumiin. 

Käytännön toimijat tarvitsevat työkaluja otteluturvallisuuden varmistamiseksi, koska lainsäädäntö ei tälle hetkellä tue riittävästi otteluturvallisuustyötä kaikilta osin. Sisäministeriön työryhmän näkemyksen mukaan perustettava porttikieltojärjestelmä voisi olla perustoimintaperiaatteiltaan samankaltainen kuin antidopingjärjestelmä, jonka säännöstöön ja periaatteisiin mukana olevat lajiliitot sitoutuisivat. Poliisin ja SUEKin kesken on keskusteltu, että rekisterin ylläpitäjänä voisi toimia SUEK. Työ porttikieltojärjestelmän voimaansaattamiseksi on kesken.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.