Lajiliitot

Kaikkien urheilutoimijoiden tulee yhdessä viedä puhtaan urheilun viestiä eteenpäin. Lajiliitot ovat tärkeässä roolissa edistämässä puhdasta urheilua, eettisesti kestävää toimintaa sekä sitouttamassa urheilutoimijoita antidopingsäännöstöihin. Lajiliitot vaikuttavat myös siihen, millainen arvopohja urheiluseuroissa ja sitä kautta urheilijoiden keskuudessa rakentuu. Koulutus ja viestintä ovat keskeisessä roolissa puhtaan urheilun edistämisessä.

Lajiliittojen antidopingohjelmat

Maailman antidopingsäännöstö (2021)  ja uusi pakollinen Kansainvälinen koulutusstandardi velvoittavat urheilijoita, urheilijoiden tukihenkilöitä ja lajiliittoja sitoutumaan antidopingtoimintaan ja tukemaan sitä omilla toimillaan, kuten tehokkaalla koulutuksella ja viestinnällä. Suomen antidopingsäännöstössä vaaditaan kaikkia kansallisia lajiliittoja antamaan antidopingkoulutusta yhteistyössä SUEKin kanssa. Lisäksi säännöstö velvoittaa lajiliittoja tekemään antidopingohjelmat, joita niiden tulee toiminnassaan toteuttaa, arvioida sekä tarvittaessa päivittää. 

Antidopingohjelmassaan lajiliitto määrittelee kriteeristön pohjalta, kuinka antidopingkoulutusta toteutetaan kyseisessä lajiliitossa. Lajiliiton koulutustoiminnan päätehtävänä on järjestää antidopingkoulutusta eri kohderyhmille sekä liittää antidopingsisällöt osaksi ohjaaja- ja valmentajakoulutusta. Lajiliitto nimeää ohjelmassaan vastuuhenkilön, joka koordinoi liiton antidopingkoulutusta.

Koulutustoiminta lajiliitoille

Antidopingohjelman mukaisesti koulutuksen tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien antidopingtietoisuutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa, aina lasten ja nuorten liikunnasta lähtien. Lajiliiton vastuulla on, että urheilijoilla ja muilla urheilutoimijoilla on ajantasaiset tiedot ja että he tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa antidopingasioissa. Jokaisella toimijalla on oikeus saada antidopingkoulutusta. 

SUEK tarjoaa lajiliitoille maksutonta koulutusta antidopingasioista ja kilpailumanipulaatiosta. Lajiliitot voivat tilata koulutusta keskeisille kohderyhmilleen kuten urheilijoille ja valmentajille, terveydenhuoltohenkilöstölle ja seuratoimijoille liittotilaisuuksiin. Koulutusta voidaan järjestää esimerkiksi huippu-urheilijoiden harjoitusleirien tai kauden avaustilaisuuksien yhteydessä. Koulutettavista etenkin huippu-urheilijoiden ja huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden koulutus suositellaan tilattavaksi SUEKilta. 

SUEK järjestää vuosittain lajiliittojen omille kouluttajille antidopingkoulutusta. Kouluttajakoulutus on hyvä keino lisätä lajiliiton osaamista urheilun eettisissä asioissa ja varmistaa päivitetyn tiedon saatavuus. Lajiliittojen antidopingkouluttajat voivat pitää lajiliitossa antidopingkoulutuksia ja viestiä antidopingasioista eteenpäin eri toimijoille. Kouluttajakoulutuksen käyneet saavat SUEKin päivitetyn koulutusmateriaalin käyttöönsä vuosittain. 

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Verkkokoulutuksen suorittamista suositellaan kaikille urheilutoimijoille. Lajiliitot pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin lähtevän joukkueen tietämys antidopingasioista tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta. Verkkokoulutus täydentää ja tukee kasvokkain tapahtuvia koulutuksia. Verkkokoulutuksen avulla pystytään vahvistamaan myös urheiluseurojen osaamista antidopingasioissa.

Urheiluseurat

Liittojen tulee ottaa huomioon seurojen vahva osaaminen ja vaikutusmahdollisuudet kentällä tapahtuvassa toiminnassa. Seuroilla on tärkeä rooli puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin kasvatettaessa. Lajiliitto voi vaikuttaa siihen, millainen arvopohja urheiluseuroissa ja urheilijoiden keskuudessa rakentuu ja millaisia valintoja tulevaisuuden huippu-urheilijat kasvavat tekemään. Urheiluseurojen sitouttaminen antidopingsäännöstöihin on tärkeää. Lajiliiton on tärkeä kannustaa seuroja antidopingkoulutuksen järjestämiseen. Urheiluseuroille ensisijainen koulutustapa on verkkokoulutus. Liitto voi tilata myös SUEKilta koulutusta seurapäiviin tai liittotilaisuuksiin, joissa tavoitetaan kerralla useampia urheiluseuroja.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.