Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Urheilijoilla voi olla sairauksia, joita on hoidettava lääkevalmisteilla tai toimenpiteillä. Mikäli urheilijan on sairautensa hoitamiseksi käytettävä WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevaa ainetta tai menetelmää, hänelle voidaan myöntää erivapaus WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti.

Erivapauden myöntämisen ehdot

Urheilijan tulee aina lääkärillä asioidessaan muistaa mainita kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Tällöin lääkäri pystyy jo heti lääkitystä suunnitellessaan tarkistamaan yhdessä urheilijan kanssa Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa eli KAMU-lääkehausta (Suomesta saatavien resepti- ja itsehoitolääkevalmisteiden osalta) tai WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta, ettei hoidoksi ajateltu lääke ole urheilussa kielletty. Jos kyseisen sairauden hoitoon ei ole olemassa urheilussa sallittua vaihtoehtoa tai muusta syystä kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttö on välttämätöntä urheilijan sairauden hoidossa, erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kielletyn hoitomuodon käytön. 

Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, mikäli jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Urheilijalla on diagnosoitu sairaus, jota on hoidettava kielletyllä aineella tai menetelmällä.
 • Aineen käyttö lääkkeenä ei paranna urheilijan suoritusta merkittävästi urheilijan tavanomaiseen terveydentilaan verrattuna.
 • Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käytölle ei ole muuta perusteltua lääkinnällistä hoitovaihtoehtoa.
 • Kyseisen aineen tai menetelmän käytön syy ei ole seurausta aiemmasta jonkin aineen tai menetelmän käytöstä (ilman erivapautta), jonka käyttö on tuolloin ollut kielletty.

Kansallisen tason urheilijat ja kansalliset urheilutapahtumat

Kansallisen tason urheilijat hakevat erivapautta SUEKilta. Asiantuntijalääkäreistä koostuva SUEKin erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseen WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. SUEKin erivapauslautakunnan tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja. 

SUEKin erivapauslautakunnan myöntämä erivapaus on voimassa kansallisella tasolla kaikkialla maailmassa ilman, että muiden kansallisten antidopingorganisaatioiden tarvitsee virallisesti tunnustaa sitä.

Lajikohtaisen tasomäärittelyn vaikutus erivapauden hakemiseen

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea tarvitsemansa erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti etukäteismenettelyllä.

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Kansainvälisen tason urheilijat ja kansainväliset urheilutapahtumat

Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä vastaa kansainvälinen lajiliitto tai suuren urheilutapahtuman järjestäjä (esimerkiksi Kansainvälinen olympiakomitea). Kansainvälisen tason urheilijoita ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvia urheilijoita koskeva ohjeistus on kuvattu kohdassa Kansainväliset erivapauskäytännöt. 

Erkka-erivapauskone

Erkka-erivapauskonetta voi käyttää apuna sen selvittämisessä, tuleeko urheilijan hakea erivapaudet etukäteen vai takautuvasti. Erivapauskone auttaa myös selvittämään, tuleeko erivapautta hakea SUEKilta vai kansainväliseltä lajiliitolta.

Etenemisohjeet erivapauden hakemiseen SUEKilta

 • Tarkista KAMU-lääkehausta, onko hoidoksi ajateltu lääke kielletty vai sallittu.
 • Selvitä, kuulutko SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin vai tulisiko sinun hakea erivapautta kansainvälisen lajiliittosi kautta.
 • Jos kuulut SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin, älä aloita urheilussa kaikkina aikoina (kilpailujen aikana ja kilpailujen ulkopuolella) kiellettyä lääkitystä tai hoitoa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus tai käytä kilpailun aikana kiellettyä lääkitystä kilpailun aikana ennen kuin sille on myönnetty erivapaus. Huom. Tämä ei koske sairauden kiireellistä hoitoa vaativia tilanteita kuten hätätilanteita!
 • Keskustele ensin lääkärisi kanssa, olisiko kielletylle lääkitykselle tai hoitomuodolle olemassa urheilussa sallittua vaihtoehtoa.
 • Tulosta SUEKin erivapaushakemuslomake 
 • Täytä hakemuslomake mielellään englanniksi yhdessä hoitavan lääkärisi kanssa.
 • Sekä lääkärin että urheilijan ja tarvittaessa urheilijan huoltajan tulee allekirjoittaa hakemuslomake!
 • Liitä hakemukseen diagnoosin vahvistavat potilasasiakirjat, sisältäen
  • koko sairaushistorian
  • tulokset ja kuvat tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista
  • lääketieteelliset perusteet, miksi hoitomuoto on välttämätön
  • lääketieteelliset perusteet, miksi kiellettyä lääkitystä tai hoitomuotoa ei voida korvata urheilussa sallituilla vaihtoehdoilla.
 • Ennen hakemuksen lähettämistä ota itsellesi kopio hakemuksesta ja sen liitteistä!
 • Lähetä hakemus liitteineen SUEKille:
Valmentaja ja miekkailija

Erivapauden hakeminen SUEKilta

Erivapaus voidaan myöntää WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, mikäli ennakkoon määritellyt ehdot täyttyvät.

Lue lisää
Urheilija laittaa talkkia käsiinsä

SUEKin lajikohtainen tasomäärittely

SUEKin lajikohtainen tasomäärittely kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet SUEKilta etukäteismenettelyllä.

Lue lisää
Maiden lippuja tuulessa

Kansainväliset erivapauskäytännöt

Urheilijan tulee selvittää häntä koskevat erivapausmenettelyt kansalliselta tai kansainväliseltä lajiliitoltaan ja hakea tarvittaessa erivapautta etukäteen kansainväliseltä lajiliitoltaan.

Lue lisää
SUEK logo

Erkka-erivapauskone

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii urheilussa kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttöä, Erkka-erivapauskone auttaa selvittämään helposti, pitääkö lääkitykselle hakea erivapautta etukäteen.

Lue lisää
SUEK laboratorio

Transtaustaiset urheilijat

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kohtelee kaikkia urheilijoita yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolen ilmaisusta tai sukupuoli-identiteetistä. SUEKin tehtävänä on mahdollistaa kaikille oikeus puhtaaseen urheiluun.

Lue lisää
SUEK logo

Erivapauslautakunta

Erivapauslautakunta voi myöntää määräaikaisen erivapauden urheilussa kielletyn aineen ja/tai menetelmän käyttämiseen WADAn vahvistaman Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti.

Lue lisää
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.