Ympäristöohjelma

SUEK on jo pitkään kiinnittänyt käytännön toiminnassaan huomiota myös ympäristöasioihin. SUEKin ympäristöohjelma 2023–2026 tuo toimintaan kattavan ja suunnitelmallisen ympäristönäkökulman. Ohjelma painottuu niihin asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa kansallisesti tai kansainvälisesti antidopingsäännöstön ja standardien puitteissa.

SUEKin toiminnan merkittävin ympäristökuormitus liittyy matkustamiseen, joten ympäristöohjelma painottaa matkustamisen aiheuttaminen päästöjen vähentämistä. Ympäristöohjelman valmistelussa on käytetty WWF Suomen Ilmastolaskuri-palvelua.

Ympäristöohjelmallaan SUEK haluaa kehittää omaa toimintaansa vastuullisemmaksi ja samalla kannustaa esimerkillään myös muita toimijoita.

Ympäristöohjelman tavoitteet:

  • Teemme omasta toiminnastamme entistä ympäristövastuullisempaa.
  • Kannustamme muita urheiluyhteisön toimijoita ottamaan ympäristöasiat paremmin huomioon.
  • Vaikutamme kansainvälisessä antidopingyhteisössä siten, että ympäristöasiat otetaan tulevaisuudessa huomioon säännöstöissä ja standardeissa sekä toiminnassa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmassa on määritelty toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään. Ohjelman on suunnitellut SUEKin henkilöstö. Sen toteutuksesta, seurannasta ja päivityksestä vastaa henkilöstön muodostama ympäristövastuullisuustyöryhmä, jonka johdolla ympäristöohjelma näkyy SUEKin valinnoissa ja päivittäisessä arjessa.

Kehittämistoimenpiteet 2023–2026

Ympäristöohjelman kehittämistoimenpiteet on valinnut SUEKin henkilöstö. Toimenpiteissä painottuu realistisuus ja mitattavuus. Vaikka matkustaminen aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen, pystytään myös pienemmillä arjen valinnoilla vaikuttamaan toiminnan ympäristökuormitukseen.

Esimerkkejä kehittämistoimenpiteistä:

  • Hankintoja, matkustus- tai majoitusvalintoja tehdessä käytetään ympäristövastuullisten hankintojen tarkistuslistaa.
  • Tapahtumia järjestettäessä hyödynnetään ympäristövastuullisten tapahtumien tarkistuslistaa.
  • Ympäristövastuullisuus nostetaan keskusteluun kansainvälisissä vaikuttamistilanteissa.
  • Hyödynnetään etämahdollisuuksia esimerkiksi etätyön ja -kokoustamisen keinoin. Etätyö vähentää päivittäistä työmatkan hiilijalanjälkeä.
  • Kannustetaan työmatkapyöräilyyn ja julkisten liikennevälineiden käyttöön. Autoillessa suositaan vähäpäästöisimpiä vaihtoehtoja.
  • Käytetään uusiutuvaa sähköä.
  • Halutaan tarkempia tietoja esimerkiksi toimiston veden ja sähkön kulutuksesta. Toimiston talvilämpötilaa laskemalla ja hyödyntämällä liiketunnistinta käyttäviä valoja voidaan vähentää sähkönkulutusta.