Hallitus

Hallitus vastaa SUEKin strategisesta johtamisesta sekä vuosikokousten päätösten toimeenpanosta. Hallitus tekee vuosikokoukselle esitykset toiminta- sekä taloussuunnitelmasta ja seuraa niiden toteutumista vuoden aikana. 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

  • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
  • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
  • huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta sekä omaisuuden hoidosta
  • perustaa tarvittavia pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä 
  • hyväksyä Suomen antidopingsäännöstö kuultuaan urheilujärjestöjä
  • valita hallituksen varapuheenjohtaja sekä muiden toimielimien puheenjohtajat ja jäsenet
  • ottaa ja erottaa yhdistyksen pääsihteeri

Hallituksessa on syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kuudesta seitsemään muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, joilla on aina hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ehdottaa hallitukseen kahta tai kolmea muuta varsinaista jäsentä. Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry ja Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry voivat kukin esittää yhtä muuta varsinaista jäsentä hallitukseen. Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean urheilijavaliokunnat voivat yhdessä esittää hallitukseen yhtä muuta varsinaista jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi esittää ensimmäistä varajäsentä sekä Suomen Olympiakomitea ry ja Suomen Paralympiakomitea ry yhdessä toista varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsen ei voi olla neljää perättäistä toimikautta enempää hallituksessa. Hallituksen jäsenistä on oltava sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia.

SUEKin hallituksen kokoonpano vuosina 2022–2023

Puheenjohtaja: Pia Ek

Varapuheenjohtaja: Hanna-Mari Manninen

Jäsenet: Merja Salmi, Petri Pohjonen, Samuli Salanterä, Niko Jakobsson, Jere Forsberg (urheilijajäsen) ja Olavi Airaksinen.

Varajäsenet: Juha Post ja Lotta Henttinen.

Varajäsenillä on aina hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.