Hallitus

Hallitus vastaa SUEKin strategisesta johtamisesta sekä vuosikokousten päätösten toimeenpanosta. Hallitus tekee vuosikokoukselle esitykset toiminta- sekä taloussuunnitelmasta ja seuraa niiden toteutumista vuoden aikana. 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

  • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
  • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
  • huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta sekä omaisuuden hoidosta
  • perustaa tarvittavia pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä 
  • hyväksyä Suomen antidopingsäännöstö kuultuaan urheilujärjestöjä
  • valita hallituksen varapuheenjohtaja sekä muiden toimielimien puheenjohtajat ja jäsenet
  • ottaa ja erottaa yhdistyksen pääsihteeri

Hallituksessa on syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja seitsemästä kahdeksaan muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, joilla on aina hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ehdottaa hallitukseen kahta tai kolmea muuta varsinaista jäsentä. Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry, Suomen Olympiakomitean urheilijavaliokunta ja Suomen Paralympiakomitean urheilijavaliokunta voivat kukin esittää yhtä muuta varsinaista jäsentä hallitukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi esittää ensimmäistä varajäsentä sekä Suomen Olympiakomitea ry ja Suomen Paralympiakomitea ry yhdessä toista varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsen ei voi olla neljää perättäistä toimikautta enempää hallituksessa.

SUEKin hallituksen kokoonpano vuosina 2024–2025

Puheenjohtaja: Pia Ek

Varapuheenjohtaja: Niko Jakobsson

Jäsenet: Olavi Airaksinen, Laura Andersson, Jere Forsberg (urheilijajäsen), Emma Immonen (urheilijajäsen), Kirsti Laine-Hendolin, Tarja Loikkanen ja Juha Viertola.

Varajäsenet: Ilmari Nalbantoglu ja Juuso Oilinki.

Varajäsenillä on aina hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.