Saavutettavuusseloste

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.suek.fi ja on laadittu 14.12.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. 

Tällä hetkellä saavutettavuuden on arvioinut SUEK. Ulkopuolista arvioitsijaa tullaan käyttämään, kun sivusto valmistuu kieliversioineen. Seloste päivitetään sivujen kehittämisen ja/tai uudelleen arvioinnin myötä.

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi

SUEK pyrkii takaamaan digitaalisen saavutettavuuden toimintarajoitteisille henkilöille. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme asianmukaisia saavutettavuusstandardeja.

Saavutettavuus kuuluu SUEKin Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan, jonka tavoitteena on:

 • tunnistaa ja kehittää tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia toimintatapoja
 • ottaa huomioon kaikessa toiminnassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat
 • edistää työyhteisön avoimuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjintää

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • verkkosisältöön, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

2. Kohtuuton rasite

Osa sisällöstä ei noudata saavutettavuusstandardia täydellisesti. Ennakkoon tehdyn saavutettavuusarvioinnin perusteella osan aineiston muokkaaminen aiheuttaa organisaatiolle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Näitä ovat muun muassa osa SUEKin toteuttamista selvityksistä sekä julkaisusarjan osista.

Yhteensopivuus selainten kanssa

Verkkosivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Edge (Windows), uusin versio
 • Chrome (Windows, Mac), uusin versio
 • Firefox (Windows, Mac), uusin versio
 • Safari (Mac), uusin versio

Tekniikat

Tämän verkkosivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä palautelomakkeella. Määrittelethän palautteessa mistä sivusta tai/ja materiaalista on kyse ja missä osoitteessa havaittu puute esiintyy. 

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 2 viikkoa.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000