Kilpailumanipulaation tutkimus

Kilpailumanipulaation torjunta on keskeinen teema myös SUEKin tutkimustoiminnassa. Kilpailumanipulaatioon liittyvä tutkimus on pitkään käsitellyt ilmiötä lähinnä korruption kautta. Vasta viimeisen vuosikymmenen aikana ilmiö on alkanut muodostua omaksi tutkimusalakseen. 

Tutkimustoiminnan tarkoitus

Tietopohjan vahvistaminen on konkreettinen osa kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvää kokonaisuutta. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on tuottaa tietoa koko urheiluyhteisölle ja yhteiskunnallisille toimijoille päätöksenteon tueksi. Yksi toiminnan keskeisimpiä tavoitteita on, että urheilutoimijat ovat tietoisia kilpailumanipulaation uhasta ja sen torjuntakeinoista. Tutkimustietoon pohjautuvilla toimenpiteillä vähennetään kansainvälisen urheiluvedonlyöntiin liittyvän rikollisuuden toimintamahdollisuuksia Suomessa.

SUEKin eettisistä kysymyksistä julkaiseman tutkimuskartoituksen perusteella urheilun etiikkaa koskevaa tutkimusta on tehty kauttaaltaan vielä suhteellisen vähän, vaikka määrä onkin kasvanut merkittävästi kuluvalla vuosikymmenellä. Kilpailumanipulaatiota koskeva tutkimustieto on lisääntynyt selvästi 2010-luvun aikana. 

SUEKin selvitys kilpailumanipulaation torjunnasta

SUEK julkaisi vuonna 2019 selvityksen urheilukilpailujen manipulaation torjunnasta. Selvityksessä käsitellään laaja-alaisesti kilpailumanipulaation taustalla vaikuttavia voimia kuten korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta sekä kansainvälisten vedonlyöntimarkkinoiden kasvua.

 Julkaisussa kuvataan perusteellisesti kilpailumanipulaation olemus, vaikutukset ja sen eri muodot. Lisäksi julkaisussa käsitellään kilpailumanipulaatioon liittyvät riskitekijät, lainsäädäntö sekä keinot ilmiön ennaltaehkäisyyn. Selvityksen lopussa esitellään käytännön toimenpiteitä, ohjeita liitto- ja järjestötoimijoille sekä urheilijoille kilpailumanipulaation torjumiseksi. Selvitys pohjautuu viimeisimpään kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen sekä asiantuntijanäkemyksiin.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.