Urheilijan oikeusapu

Urheiluoikeuden yhdistyksen oikeusapujärjestelmän kautta voi saada itselleen oikeudellisen avustajan dopingrikkomusepäilyn käsittelyyn. Järjestelmän piiriin kuuluvat ne yksityishenkilöt (urheilijat ja tukihenkilöt), jotka ovat saaneet SUEKilta tiedon tai selvityspyynnön heihin kohdistuvasta dopingrikkomusepäilystä. Oikeusapua voi saada vain Suomessa käsiteltäviin dopingrikkomuksiin.

Oikeusapujärjestelmä otettiin käyttöön 1.2.2019. Järjestelmän taustalla on Euroopan neuvoston tätä koskeva suositus 20.2.2017 (Recommendation on ensuring the independence of hearing panels and promoting fair trial in anti-doping cases). Samana vuonna SUEK alkoi kartoittaa sopivaa tahoa, joka voisi toimia dopingrikkomuksesta epäiltyjen avustajana. Luontevasti sellaiseksi valikoitui Urheiluoikeuden yhdistys, joka käynnisti järjestelmän saatuaan tätä varten tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.  

Tarkoitus

Urheilijoiden oikeusavustajajärjestelmän tarkoitus on mahdollistaa dopingrikkomuksista epäillyille urheilijoille ja muille yksityishenkilöille kohtuullisin kustannuksin riittävän oikeudellisen asiantuntemuksen omaavan avustajan käyttäminen dopingrikkomuksen käsittelyssä Antidopingasioiden kurinpitolautakunnassa. Tällä varmistetaan, että dopingrikkomuskäsittely on reilu ja tasapuolinen kaikille osapuolille.

Urheilija voi käyttää avustajaa jo ennen dopingrikkomusta koskevan asian vireille tuloa kurinpitolautakunnassa, mikäli urheilija tai muu avustajaan oikeutettu henkilö on saanut SUEKilta epäiltyä dopingrikkomusta koskevan selvityspyynnön, ja on mahdollista, että asia tulee päätymään kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi (esimerkiksi positiivinen A-näyte dopingtestissä).

Oikeusapujärjestelmän toiminta 

Avustajan saamisesta kiinnostuneen henkilön pitää ottaa yhteyttä Urheiluoikeuden yhdistykseen. Yhdistys toimittaa avustajan saamiseen oikeutetulle henkilölle luettelon käytettävissä olevista avustajista sen jälkeen, kun henkilö on ensin maksanut yhdistyksen tilille 100 euron suuruisen omavastuuosuuden.

Dopingrikkomuksesta epäilty henkilö voi sen jälkeen valita luettelosta haluamansa avustajan ja ottaa yhteyttä avustajaan asian hoitamiseksi. 

Avustajan tehtävä päättyy antidopingasioiden kurinpitolautakunnan annettua asiassa päätöksensä. Järjestelmän avulla ei voi saada oikeudellista avustajaa valituksen tekemiseen urheilun oikeusturvalautakunnassa.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.