Urheilun valituselimet

Suomessa on mahdollista valittaa dopingrikkomuspäätöksistä kahteen valituselimeen riippuen esimerkiksi siitä, minkä tason urheilija on. Kansainvälisen tason urheilijat voivat valittaa Urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen ja kansallisen tason urheilijat Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Urheilun oikeusturvalautakunta

Urheilun oikeusturvalautakunta perustettiin v. 1991. Perustajina olivat silloiset urheilun keskusjärjestöt Suomen valtakunnan urheiluliitto eli SVUL, Työväen urheiluliitto eli TUL, Suomen palloliitto eli SPL, Svenska Centralidrottsförbund eli CIF ja Suomen Olympiakomitea.

Urheilun oikeusturvalautakunta on urheilujärjestöistä riippumaton muutoksenhakuelin, joka käsittelee valitusten perusteella muun muassa Suomen antidopingsäännöstön mukaan tehtyjä päätöksiä. 

Valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

Dopingrikkomuksia koskevissa päätöksissä Urheilun oikeusturvalautakunta on ensisijainen valituselin silloin, kun päätös koskee muuta kuin kansainvälisen tason urheilijaa tai muuta henkilöä. Urheilun oikeusturvalautakunnan päätökseen voi sitten hakea muutosta vielä Urheilun kansainväliseltä välimiestuomioistuimelta sen säännöissä määrätyin edellytyksin.

Urheilun kansainvälinen välimiesoikeus

Urheilun kansainvälinen välimiesoikeus CAS (The Court of Arbitration for Sport CAS) on urheilujärjestöistä riippumaton korkein kansainvälinen valitus- ja muutoksenhakuelin urheiluun liittyvissä asioissa. CAS perustettiin vuonna 1984, ja sen päämaja sijaitsee Lausannessa, Sveitsissä. CASilla on käytössään lähes 300 urheilun maailman ja säännöstöt hyvin tuntevaa välimiestä ympäri maailmaa.

Dopingrikkomuksia koskevissa tapauksissa CASin tehtävänä on toimia ylimpänä kurinpitoelimenä maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi CASin sisällä on erillinen antidopingyksikkö (ADD), joka voi käsitellä dopingrikkomuksia ensimmäisenä asteena.

Tapauksissa, joissa on kysymys kansainväliseen urheilutapahtumaan osallistumisesta tai kansainvälisen tason urheilijoista, päätöksestä voidaan yksinomaan valittaa CASiin sen sääntöjen mukaisesti.