Laadunhallinta

SUEKin tavoitteena on taata yhdessä muiden urheilutoimijoiden kanssa kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. Sen saavuttamiseksi korkea laatu on ensiarvoista kaikessa SUEKin toiminnassa.

Laadun takaamiseksi SUEKilla on ISO 9001:2015 -laadunhallintastandardin sekä Maailman antidopingsäännöstön ja sen kansainvälisten standardien vaatimusten mukainen laadunhallintajärjestelmä, joka on DNV Oy/Ab:n (DNV) sertifioima vuodesta 2003 lähtien. Myös Maailman antidopingtoimisto WADA on todennut SUEKin toiminnan asetettujen vaatimusten mukaiseksi (Code Compliant).

Laadunhallintajärjestelmä on johtamisen väline, jonka avulla SUEK suunnittelee, toteuttaa ja arvioi toimintaansa. Tavoitteena on seurannan, arvioinnin ja jatkuvan kehittämisen avulla varmistaa, että prosessit vastaavat vaatimuksia, asetetut tavoitteet saavutetaan, asiakkaat ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä ja lisäksi toimintatapoja parannetaan jatkuvasti.

Kansallisen työn lisäksi myös kansainvälinen vaikuttaminen ja käytännön yhteistyö ovat keskeisiä elementtejä, jotta voimme osaltamme olla parantamassa urheilijoiden oikeuksia reiluun ja puhtaaseen urheiluun maailmanlaajuisesti.

Laatupolitiikka on osa strategisten tavoitteidemme saavuttamista, toimintakulttuuriamme ja arjen toimintaamme. Laatupolitiikkamme perustana ovat arvomme:

LUOTETTAVUUS

  • Kunnioitamme ja noudatamme yhteisiä säännöstöjä ja sopimuksia. Toimimme läpinäkyvästi, mutta noudatamme ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sitä vaativissa asioissa. Olemme ammattitaitoisia ja hoidamme tehtävämme luotettavasti. Näytämme itse esimerkkiä vastuullisesta toiminnasta.

OIKEUDENMUKAISUUS

  • Kohtelemme ja kohtaamme kaikki yhdenvertaisesti, ennakkoluulottomasti ja kunnioittavasti. Olemme lahjomattomia, puolueettomia ja riippumattomia.

YHTEISTYÖ

  • Kunnioitamme, arvostamme ja kuuntelemme aidosti sidosryhmiämme. Sitoudumme ja haluamme muiden sitoutuvan yhteiseen tekemiseen urheiluun eettisyyden vahvistamiseksi. Teemme avointa yhteistyötä. Olemme helposti lähestyttäviä, rohkeita ja kannustavia. Olemme keskeinen ja tärkeä osa urheiluliikettä.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.