Kansainvälinen yhteistyö

SUEK tekee kansainvälistä yhteistyötä antidopingasioissa myös koulutustoiminnan osalta. Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus, UNESCOn dopingin vastainen sopimus ja WADAn laatima Maailman antidopingsäännöstö velvoittavat tiettyihin koulutuksellisiin toimiin. Koulutustoiminnassa tehdään aktiivista yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Pohjoismainen yhteistyö

SUEK tekee yhteistyötä antidopingasioissa muiden Pohjoismaiden kanssa. Yhteistyön vahvistamiseksi Pohjoismaat ovat jakaneet jokaiselle maalle yhden työryhmän vetovastuun, josta päätetään vuosittaisessa Pohjoismaiden kokouksessa. Tällä hetkellä SUEK vastaa koulutusasioiden työryhmän vetämisestä. 

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvoston (EN) dopingin vastainen yleissopimus on valtioiden välinen sopimus, jolla edistetään dopingia vastaan kohdistuvien toimien kansallista ja kansainvälistä yhdenmukaistamista.  Sopijamaiden pitää luoda edellytykset antidopingtyölle omissa maissaan. Yleissopimus velvoittaa tiettyihin lainsäädännöllisiin, taloudellisiin, teknisiin ja koulutuksellisiin toimiin. Sopimuksen toteutumista seurataan arvioimalla sopimusmaiden antidopingjärjestelmiä.

SUEK on aktiivisesti mukana vuosittain järjestettävissä Euroopan neuvoston koulutustyöryhmän kokouksissa. Kokouksissa on valmisteltu muun muassa uutta koulutusstandardia, joka tuli voimaan yhdessä uuden Maailman antidopingsäännöstön kanssa 1.1.2021. 

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.