Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa -luettelo

Maailman antidopingtoimisto WADA ylläpitää ja päivittää vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa luetteloa, johon SUEKin Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU) -luettelo pohjautuu. Siitä voi tarkistaa kaikki urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät. SUEKin KAMU-lääkehausta voi tarkistaa, sisältääkö Suomessa myytävä lääkevalmiste kiellettyä lääkeainetta. 

Urheilijan pitää tarkistaa käyttämiensä valmisteiden sallittavuus. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä. Mikäli sairaus vaatii ehdottomasti kielletyn lääkeaineen käyttöä eikä sille ole sallittua vaihtoehtoa, tulee tarkistaa erivapauskäytännöstä toimintatavat. Joidenkin sairauksien hoidossa WADAn ohjeistus lääkityksen käytölle on Suomen hoitokäytäntöä tiukempi. Näin on esimerkiksi testosteronin korvaushoidon ja astmalääkityksen suhteen. 

Ravintolisien, homeopaattisten valmisteiden ja muiden ei-lääkkeellisten tuotteiden käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta. Kyseisiä valmisteita ei ole KAMU-lääkehaussa.

KAMU-lääkehaku

SUEKin KAMU-lääkehaku perustuu Lääketietokeskuksen tietokantaan, joka sisältää vain Suomesta saatavia myyntiluvallisia lääkevalmisteita. Hausta ei löydy erityislupavalmisteita eikä ravintolisiä. KAMU-lääkehaku on myös ladattavissa mobiilisovelluksena Android- ja iOS-laitteille.

Seuraavat asiat pitää ottaa huomioon käytettäessä KAMU-lääkehakua:

  • Käytetyn lääkevalmisteen antotavan tulee täsmätä etsittyyn valmisteeseen, koska antotapa voi vaikuttaa lääkeaineen dopingluokitukseen.
  • Lääkevalmiste voi sisältää useita vaikuttavia aineita, joilla on eri dopingluokitus. Mikäli lääkevalmiste sisältää yhdenkin kielletyn vaikuttavan aineen, on valmiste kielletty. 
  • Tarkentavissa viitteissä on täsmennyksiä ja huomautuksia sekä kiellettyjen että sallittujen aineiden osalta.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo

SUEKin Kielletyt aineet ja menetelmät -luettelossa on KAMU-lääkehausta poiketen myös sellaisia kiellettyjä aineita, jotka eivät ole myytävinä lääkeaineina Suomessa. Tässä luettelossa ryhmittely on tehty WADAn luettelon mukaan. Syyt eri aineiden tai menetelmien kieltämiseen urheilussa on kerrottu Dopingaineet ja niiden vaikutukset -sivulla, jossa kerrotaan myös kyseisten aineiden käytöstä mahdollisesti syntyvistä haittavaikutuksista. 

Kaksi näytepulloa

Dopingaineet ja vaikutukset

WADA jakaa kielletyt aineet ja menetelmät pääryhmiin sen mukaan, onko dopingaine ja -menetelmä kielletty kaikkina aikoina vai ainoastaan kilpailujen aikana tai vain tietyssä lajissa.

Lue lisää
Hevosratsastusta HorseShowssa

Astmalääkitys

Astman hoidossa käytettävistä lääkeaineista osa on urheilussa sallittuja, mutta yleisesti käytettyjen joukossa on myös kiellettyjä lääkeaineita.

Lue lisää
Nainen valmistautumassa uimahyppyyn

Ravintolisät

Ravintolisät saattavat sisältää kiellettyjä aineita ja niiden käyttö on aiheuttanut dopingrikkomuksia. SUEK ei voi taata ravintolisien turvallisuutta dopingaineiden suhteen.

Lue lisää