Toiminta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry edistää urheilun eettisyyttä yhdessä kumppaneiden kanssa. Visiona on, että tulevaisuudessa suomalainen urheilu on eettisyyden edelläkävijä.

SUEKin tehtäviä ovat antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta, katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen sekä ajankohtaiset urheilun eettiset kysymykset. SUEKin toimintaa ohjaavat arvot luotettavasti, oikeudenmukaisesti ja yhdessä. 

SUEKin tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. Toiminnan tarkoituksena on puhtaan urheilun, turvallisuuden ja reilun pelin puolustaminen, urheilutoimijoiden suojelu, urheilun eettisyyden vahvistaminen sekä urheilun oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden takaaminen. SUEK toimii laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti yhteiskunnan eri osa-alueiden toimijoiden kanssa. Se kehittää tiedonvaihdon ja yhteistyön keinoin uusia toimintatapoja ja ratkaisumalleja yhteisen osaamisen kautta liikunta- ja urheilukulttuurille sekä yhteiskunnan muille aloille. 

SUEKin tehtävät

SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten (antidopingtoiminta, urheilukilpailujen manipulaation torjunta sekä katsomoväkivallan ehkäisy) edellyttämiä toimenpiteitä urheilussa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SUEK:

  • Toimii yhteistyötahona. Yhteistyötehtävään kuuluu keskustelun herättäminen, viranomaisyhteistyö, muiden yhteiskunnan toimijoiden näkemysten kuuntelu, aktiivinen osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin sekä verkostojen luominen ja kehittäminen.
  • Valvoo ja ohjaa säännöstöjen ja standardien noudattamista ja laatii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimintamalleja ja ohjeita.
  • Vaikuttaa ja ottaa kantaa kansalliseen ja kansainväliseen eettiseen toimintaan sekä kansalliseen lainsäädäntöön ja viranomaistulkintoihin.
  • Tuottaa näitä tavoitteita tukevaa viestintää, koulutusta, tutkimuksia ja selvityksiä.
  • Tekee kurinpitoa tukevaa tutkintaa 

Jäsenet ja rahoitus

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, joka saa rahoituksensa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista. SUEKin valtionavustus vuonna 2021 on 3,22 milj. euroa.

SUEKilla on neljä jäsentä:

•    Suomen Olympiakomitea ry,
•    Suomen Paralympiakomitea ry,
•    Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry,
•    Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Suek logo vihreällä taustalla

Strategia

SUEKin visio: Suomalaisen urheilun eettinen toiminta on kansallinen ja kansainvälinen esimerkki reilun pelin puolustamisesta

Lue lisää
Suek logo vihreällä taustalla

Laadunhallinta

SUEKin tavoitteena on taata yhdessä muiden urheilutoimijoiden kanssa kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. Sen saavuttamiseksi korkea laatu on ensiarvoista kaikessa SUEKin toiminnassa.

Lue lisää
Suek logo vihreällä taustalla

Vuosikertomukset

Vuosikertomukset esittelevät SUEKin toimintaa. Vuosien 2002–2015 vuosikertomuksissa käsitellään SUEKin edeltäjän Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n toimintaa.

Lue lisää
Suek logo vihreällä taustalla

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

SUEKin tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun.

Lue lisää
Suek logo vihreällä taustalla

Ympäristöohjelma

SUEKin ympäristöohjelma 2023–2026 tuo toimintaan kattavan ja suunnitelmallisen ympäristönäkökulman. Ohjelma painottuu niihin asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa kansallisesti tai kansainvälisesti antidopingsäännöstön ja standardien puitteissa.

Lue lisää
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.